Bouwproject Zonnige Kempen in Rodekruisstraat moet op zoek naar andere toegangsweg

Foto: Bart Van den Langenbergh

Bouwproject Zonnige Kempen in Rodekruisstraat moet op zoek naar andere toegangsweg

Print
Westerlo - De gemeenteraad heeft het wegtracé geweigerd dat nodig is voor de aanleg van 44 sociale woningen. Sociale woningmaatschappij De Zonnige Kempen had een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor het bouwproject tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan.

Tegen het grote bouwproject kwam heel wat tegenkanting omdat er slechts één ontsluitingsweg getekend is, en dat via de Rodekruisstraat. De Rodekruisstraat wordt gebruikt door veel fietsende schoolkinderen en kampt met heel wat sluipverkeer. Het nieuwe project heeft een te grote impact op de mobiliteit in de wijk. De gemeenteraad wil een ontsluiting via de Guldensporenlaan tussen Westerlo en Tongerlo.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio