Provincie en gemeenten bundelen krachten voor de toekomst van de Merode

Foto: Marlies Van Bael

Provincie en gemeenten bundelen krachten voor de toekomst van de Merode

Print
Westerlo - De gemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo, Westerlo en de provincie Antwerpen hebben samen de projectvereniging de Merode opgestart. In de toekomst wil de vereniging plattelandsinitiatieven rond natuur en landbouw, erfgoed en recreatie of lokale economie en gemeenschapsvorming realiseren om het gebied nog aantrekkelijk te maken. Het domein de Merode vormt na het Park Midden-Limburg het grootste aaneengesloten groengebied in Vlaanderen.

Nu de fase landinrichting binnen het plattelandsproject de Merode stilaan afloopt, moet er aandacht besteed worden aan een verdere inhoudelijke invulling en aan de toekomstige financiering van het project. Vanuit Vlaanderen worden er verschillende sectorale subsidies aangeboden die passen binnen het werkveld van het plattelandsproject de Merode. Het gaat hierbij o.a. om de subsidies rond cultureel erfgoed, onroerend erfgoed, cultuurcommunicatie of projectoproepen rond landbouw en plattelandsbeleid. Deze subsidies kunnen echter enkel aangevraagd worden door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Nu de negen gemeenten die deel uitmaken van het plattelandsproject de Merode samen met de provincie Antwerpen intergemeentelijk samenwerkingsverband opgericht hebben in de vorm van een projectvereniging worden de mogelijkheden groter.

“We bouwen verder op de samenwerking die er al is binnen het plattelandsproject de Merode. Door aan deze samenwerking een juridische structuur te geven kunnen we makkelijker bovenlokale subsidies aantrekken en onze samenwerking versterken. We zullen onze kennis en expertise ook beter kunnen delen waardoor we met dezelfde middelen meer kunnen realiseren. Met de oprichting van de projectvereniging onderstrepen de gemeenten en de provincie Antwerpen hun engagement om ook de volgende jaren de Merode nog aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken of te bezoeken.”, legt Peter Bellens, voorzitter van de Merode en gedeputeerde voor Platteland in de provincie Antwerpen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio