© KON-tact

KON-tact viert eerste verjaardag

Kempense senioren willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, óók wanneer ze zorg nodig hebben. Om hen hierin te ondersteunen, sloegen één jaar geleden de eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers van SEL Kempen en Welzijnszorg Kempen, de zorgproeftuin LiCalab, wetenschappers van Vonk3 (Thomas More), lokale besturen én een vertegenwoordiging van de senioren de handen in mekaar om een ouderen(zorg)netwerk in de Kempen uit te bouwen.

Leo Brouwers

Vanuit dit samenwerkingsmodel tracht KON-tact onze samenleving beter toegankelijk te maken/houden voor thuiswonende (zorgbehoevende) ouderen. “Inmiddels zet KON-tact stappen om mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners te ondersteunen om de zorg bij zorgbehoevenden thuis beter te kunnen dragen en het netwerk rond de zorgbehoevende te versterken via het creëren van zorgzame buurten”, zet Roger Lemmens, coördinator van KON-tact. “Ook zoekt KON-tact uit welke ondersteuning er in bestaande woningen van senioren mogelijk is. Daarnaast bestuderen onderzoekers wat de impact is van het huidige zorgaanbod op het zorggebruik in 27 Kempense gemeenten.” Deze week kwamen een 40-tal KON-tactleden samen om terug te blikken op één jaar werking en vooruit te blikken naar de toekomst.

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio