Twee fracties sturen kat naar raad, CD&V roept nieuwe raad samen

Open Vld en N-VA na het afsluiten van hun bestuursakkoord op 17 mei 2014 Foto: GVA

Twee fracties sturen kat naar raad, CD&V roept nieuwe raad samen

Print
Putte - De N-VA- en Open Vld-fracties stuurden donderdag hun kat naar de gemeenteraad omwille van de volgens hen 'beperkte agenda'. CD&V was wel aanwezig en roept opnieuw een raad samen.

“Enkele weken geleden werd door de CD&V-mandatarissen in het college beslist om in april geen gemeenteraad te houden”, legt Eerste schepen Jeroen De Cuyper (N-VA) uit. “Dit werd ook aan de gemeentelijke diensten meegedeeld. Als voornaamste reden werd de beperkte agenda opgegeven.”

Dringende zaken werden volgens De Cuyper behandeld in maart. “Onze verbazing was dan ook groot toen plots toch een raad werd samengeroepen. Dit is zinloos en vooral een verspilling van middelen omwille van de zitpenningen die moeten uitbetaald worden.”

Volgens burgemeester Chris De Veuster (CD&V) werd aan de raadsleden nooit meegedeeld dat in april geen raad zou plaatsvinden. "Dat werd enkel intern besproken”, legt ze uit. Uiteindelijk stonden er volgens haar wel een aantal punten op de agenda die dringend genoeg zijn. “Eerder hevelden N-VA en Open Vld al een aantal bevoegdheden van het college over naar de gemeenteraad, door de beslissingsmacht van het college over de dagelijkse werkingskosten te beperken tot 2.500 euro. Daardoor kon er nu niet beslist worden over het kippenproject, dat in principe op 9 mei van start gaat. Ook het groenonderhoud in de wijk Reetvelden, de aankoop van pmd-zakken en de aankoop van poetsproducten stonden op het agenda, allemaal zaken waarvan de kost 2500 euro overstijgt. Door niet op te dagen, verzaken zij dus zelf aan de opdrachten die zij zich toe-eigenden.”

CD&V besliste uiteindelijk om opnieuw een raad samen te roepen. Er is dan geen quorum meer vereist. “N-VA en Open Vld wisten op voorhand heel goed dat dit een mogelijkheid was. Ik vraag mij dus af wie hier eigenlijk wie op kosten jaagt”, sluit de burgemeester af.

Fractieleider Marc Jaspers van Groen betreurt het wegblijven van de fracties, maar besliste uiteindelijk om niet binnen te gaan tijdens de raad. “Wij willen niet zomaar snel een zitpenning oprapen, maar vinden wel dat er maandelijks een raad moet zijn", legt hij uit. "Volgende keer ben ik dus wel van plan om binnen te gaan. Zeker nu er eigenlijk geen voltalllig college meer is, moeten er daden gesteld worden tijdens de raad."

 

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio