Nog maar één oud-strijder aanwezig op viering

Kinderen spelen centrale rol op wapenstilstandherdenking

Print

Wapenstilstand in Zandhoven 2017. Foto: kma

Zandhoven - Met een eucharistieviering in de Sint-Amelbergakerk gevolgd door een plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden voor het vredegerecht werden in Zandhoven de gesneuvelden van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog herdacht. De kinderen speelden een centrale rol in de herdenking. Nadien was er nog een receptie in De Populier waar de tentoonstelling over Viersel in de oorlog vandaag nog kan worden bezocht.

De wapenstilstandherdenking kon op de steun rekenen van tal van jeugdverenigingen, schoolkinderen, kinderkoor De Pulse Nootjes, de Sint-Sebastiaansgilde, harmonie Sint- Amelberga, de brandweer, politie en uiteraard het gemeentebestuur.

De enige aanwezige oud-strijder Willy Bontinck plaatste samen met de kinderen witte kruisjes met daarop de namen van alle gesneuvelden uit Groot-Zandhoven bij een keramieken klaproos. Nadien werd er nog een lantaarntje met een kaars bij elk kruis gezet.

Ook de burgerslachtoffers werden herdacht. Pastoor Alvi hield een speech, gevolgd door burgemeester Luc Van Hove (CD&V). Vorig jaar maakte hij zich na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump zorgen om onze democratie. Dit jaar waren het figuren zoals Kim Jong-un die onze democratie bedreigen. De burgemeester drukte erop dat we moeten beseffen hoe goed wij het hier in Europa  en België en Zandhoven wel hebben. We krijgen alle kansen om gelukkig te zijn en mogen die niet verkwanselen door gezeur en geklaag. We steken beter onze energie in positieve dingen.

"Ieder heeft hier de kans om gelukkig te zijn, om elkaar graag te zien. We moeten die vrijheid en democratie waar onze voorouders zo voor gevochten hebben, blijven koesteren en beschermen", was zijn boodschap.

"Als ik later groot ben, kom ik hier ook met mijn kinderen naartoe", sprak een kindje door de microfoon. Ook dat vond de burgemeester een belangrijke boodschap, want we mogen het verleden niet vergeten. Alle kinderen kregen na afloop een gadget dat bestond uit flapperende plastieken handjes waarmee ze elkaar een dik applaus konden geven voor hun aanwezigheid op de viering.  

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio