Ook schepencollege wil geen uitbreiding firma Adams en vraagt strikte controles

Print

Mensen van Gezond Zandhoven demonstreerden voor de gemeenteraad. Foto: kma

Zandhoven - Actiecomité Gezond Zandhoven protesteerde gisteren voor de gemeenteraad met mondmaskers tegen de nieuwe omgevingsvergunning die de firma Adams vraagt.

De vergunning die de firma Adams Polendam in Massenhoven heeft, vervalt volgend jaar. De omwonenden zien in de hernieuwing en uitbreiding van de vergunning die het bedrijf nu vraagt, vooral een regularisatie voor overtredingen die ze doen. Al 690 inwoners dienden een bezwaarschrift in.

Met verpakkingszakken voor asbest en mondmaskers tegen het (fijn)stof zette het actiecomité zijn eisen gisteren nog eens kracht bij. Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) had voor de gemeenteraad vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties al uitgenodigd. Het was dus duidelijk dat het schepencollege zijn advies dat het aan de bestendige deputatie zal overbrengen, al zou bekendmaken. De provincie moet dan beslissen of Adams Polendam zijn nieuwe omgevingsvergunning al dan niet krijgt.

Het feit dat niemand van de schepenen aanwezig was op de infovergadering vorige week, wekte het vermoeden dat het schepencollege niet op dezelfde lijn als de inwoners zou staan. “En dat klopt niet, wij zijn geen tegenstanders, we trekken aan hetzelfde zeel als het op volksgezondheid aankomt”, zei burgemeester Luc Van Hove (CD&V), die nog eens zei dat ze zich als adviserend college tijdens het openbaar onderzoek neutraal moeten opstellen.

Schepen Joris Geens (CD&V) legde uit dat het schepencollege niet zonder meer positief zal adviseren. “Het college meent dat de MER-screening op milieueffecten niet afdoende aanwezig is in het aanvraagdossier en dat het dus onvolledig is. Wij zijn ook tegen de gevraagde uitbreiding van het bedrijf en vragen extra maatregelen. Wij vragen dat de loskade effectief alleen voor lossen en overslag wordt gebruikt, en niet meer voor opslag, zoals nu gebeurt. Wij willen dat de huidige buffer van 1 meter 3 meter breed wordt en ook veel hoger, met hoogstammig groen. De opslaghoogte op de site mag niet verhoogd worden en de breekinstallatie mag niet met open poorten functioneren, zoals Adams Polendam in de nieuwe vergunning vraagt. De asbestopslag moet binnen blijven in gesloten containers, en niet buiten zoals de firma Adams Polendam dat wenst. Het bedrijf vraagt om 's morgens om 6u te mogen beginnen, maar wij willen dat dat 7u blijft.”

Ter controle wil het schepencollege dat Adams Polendam een logboek bijhoudt waarin de weersomstandigheden en het gebruik van de sproei-installatie gecontroleerd kunnen worden. Het wil ook dat het bedrijf een stofrapport bijhoudt.

Het valt nu af te wachten wat de provincie straks beslist. “Ik denk dat sommige inwoners wel echt op een sluiting van het bedrijf hopen”, zei Jeroen Vervoort uit de Kanaalstraat tijdens de protestactie. “Ik maak me vooral zorgen om mijn zoon die in de lagere school in Massenhoven zit. Het is positief dat het schepencollege onze bezwaren al wat gevolgd heeft.”

kristin matthyssen ¦

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio