690 bezwaarschriften tegen nieuwe omgevingsvergunning firma Adams Polendam

Print

De hoorzitting met de mensen van Adams vorige woensdag. Foto: kma

Zandhoven - Maandagmiddag verstreek de termijn voor het indienen van bezwaarschriften tegen de nieuwe omgevingsvergunning van de firma Adams aan de Zagerijstraat in Massenhoven. Liefst 690 inwoners dienden een bezwaarschrift in. Alweer een sterk signaal na de 888 bezwaarschriften die enkele weken geleden werden ingediend tegen de twee windturbines.

Uit de infovergadering vorige week bleek al dat veel inwoners zich zorgen maken om het (fijn) stof dat er vrijkomt bij het afvalverwerkend bedrijf. Niet alleen bij het vermalen van puin, maar ook van de zandbergen op de loskade. Ook de opslag van gebonden asbest in containers buiten de hangars maakt de mensen ongerust. Adams drukte er vorige week wel op dat dit omzichtig gebeurt, maar gerustgesteld stapten de mensen niet buiten. Zo gaf het bedrijf toe dat bij het lossen van containers afbraakmateriaal waaronder ook asbest op de betonnen vloer van de hangar wordt gestort om uitgesorteerd te worden.

De dorpskern van Massenhoven ligt vlak aan de overzijde van het kanaal. Met 690 bezwaarschriften geven de inwoners nu een krachtig signaal. Het nieuw Actiecomité Gezond Zandhoven benadrukte eerder al dat de meerderheid van de indieners het bedrijf volgend jaar bij het verlopen van de huidige vergunning niet per se dicht willen, maar dat ze strikte controles en metingen eisen en een punctuele naleving van de omgevingsvergunning. 

Het schepencollege zal de bezwaren nu nader bestuderen om te zien of er nog extra elementen inzitten die meegenomen moeten worden in het advies aan de provincie. Luc Van Hove (CD&V). "Onze milieudienst en het schepencollege hebben die aanvraag al bestudeerd. Woensdag zullen we nog eens aftoetsen of er nieuwe aanvullingen zitten in de bezwaren. Ik kan nog niet zeggen of we een positief of een negatief advies gaan geven. Ik weet dat sommige inwoners ons verwijten dat niemand van de meerderheid aanwezig was op de infovergadering van Adams. Dat was een bewuste strategie. Doorheen het openbaar onderzoek moeten wij een neutrale houding aannemen. Als we vooraan naast Adams gaan zitten zou men ons misschien vooringenomenheid verwijten, en als er schepenen in het publiek zouden zitten zou men die misschien tijdens de vergadering reacties proberen te ontlokken, zoals tijdens de hoorzitting rond de windturbines gebeurde, waar wij wel aanwezig waren. Een schijn van partijdigheid moet ten allen tijden vermeden worden, hetgeen niet betekent dat wij niet bekommerd zijn om het welzijn en de gezondheid van onze inwoners." 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio