© kma

Schepencollege geeft negatief advies voor aanvraag windturbines

Het schepencollege van Zandhoven heeft maandag beslist om een negatief advies te verlenen voor de omgevingsvergunning voor de twee windturbines in Waterschap en Bisschoppenbos in Viersel/Massenhoven. De provincie moet nu op basis van dit advies, de ingediende bezwaren en het dossier van W-Kracht al dan niet de omgevingsvergunning verstrekken.

Kristin Matthyssen

"Het aanvraagdossier van de windmolens te Massenhoven/Viersel heeft voor heel wat commotie onder onze inwoners gezorgd.Logisch, want windmolens hebben altijd een impact op de omgeving. De plaatsen waar windmolens kunnen gebouwd worden, zijn daarom - zeker in Vlaanderen - erg beperkt.Anderzijds is groene energie één van de manieren om de klimaatdoelstellingen te bereiken.De wetgeving legt in dergelijke aanvraag de taak van het schepencollege vast : het inrichten van een openbaar onderzoek en het verzamelen van de bezwaarschriften. Pas na deze periode van openbaar onderzoek kan het schepencollege, al dan niet, een advies formuleren aan het provinciebestuur. Het is immers deze instantie die over de vergunning beslist.

Onze gemeente ondertekende ook het burgemeestersconvenant. Vele maatregelen worden dan ook genomen om de CO2- uitstoot te verminderen. Maar, dat dergelijke aanvragen ( dit is ook voor ons de eerste aanvraag voor windmolens) heel technisch en complex zijn, zal iedereen begrijpen. Daarom heeft het schepencollege reeds op 19 juni beslist zich te laten bijstaan door een onafhankelijk adviesbureau. Hun opdracht was om de bezwaren te evalueren, en om het dossier juridisch, maar ook technisch (slagschaduw, geluid,…) volledig uit te spitten", laat het schepencollege in een persbericht weten."Na hun verslag blijken er toch wel wat hiaten in de oorspronkelijke aanvraag te zitten. Ook werden tal van bezwaren gegrond geacht.Op grond van de vele bezwaarschriften en rekening houdend met het onderzoek door het adviesbureau brengt het schepencollege dan ook een gemotiveerd, negatief advies naar de vergunnende overheid.De uitgebreide beslissing van het schepencollege vindt u (vanaf dinsdag 25/7) terug op de website van de gemeente."

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio