© rr

Roeiclub The Oar mag eindelijk gaan bouwen

Na een lijdensweg van vijf jaar heeft roeiclub The Oar uit Emblem eindelijk de nodige vergunningen beet om een volwaardig clubhuis te bouwen aan de oever van het Netekanaal in Emblem. Via crowdfunding en een obligatielening kan iedereen een steentje bijdragen.

Kristin Matthyssen

Het goede nieuws komt er net op tijd, want in mei moet The Oar het huidige terrein aan de overzijde verlaten. Anders riskeert de vereniging een dwangsom van 250 euro per dag. “We zullen nu aan de afbraak van onze tent aan de overzijde beginnen. Onze boten zullen dan even onder de blote hemel moeten slapen tot ons clubgebouw af is, maar het belangrijkste is dat we nu perspectief hebben”, zegt een tevreden clubsecretaris Fred Van der Weehe van The Oar.

The Oar splitste in 2011 af van de Royal Antwerp Rowing Club uit Wijnegem, omdat het roeien op het Albertkanaal door het toenemende scheepvaartverkeer te onveilig was geworden. Het rustiger Netekanaal tussen Viersel en Lier vormde een beter alternatief. The Oar vestigde zich op de Bollaakdijk in Emblem. Maar na een klacht van Natuurpunt - de huidige vestiging ligt in beschermd overstromingsgebied - werd de club veroordeeld.

“We kunnen nu aankondigen dat we onze tenten gaan afbreken omdat we eindelijk zekerheid hebben gekregen voor onze 140 leden. We mogen een clubhuis bouwen op grond die we in concessie krijgen van Waterwegen en Zeekanaal, dat zelf de vergunningsaanvraag heeft ingediend zodat het een project van openbaar nut wordt. De eerdere locatie aan het Sint-Gummarusveld die de gemeente Ranst voorstelde, ging uiteindelijk toch niet door. We mogen nu gaan bouwen vlakbij de brug van het Netekanaal, aan Emblem-plage, zoals het in de volksmond wordt genoemd, bij de betonnen kanaaldijk die er al ligt van de vroegere betonfabriek. De natuurwaarde is daar veeleer beperkt.”

The Oar is het provinciebestuur, Waterwegen en Zeekanaal en de gemeente heel dankbaar. “De gouverneur heeft uiteindelijk persoonlijk moeten bemiddelen om ons voortbestaan te verzekeren, want het zag er op een gegeven moment heel slecht uit.”

The Oar heeft enkele heel goede competitieroeiers en neemt ook deel aan het WK. Naast sportroeiers trainen er ook veel recreatieve roeiers.

“Op de Netekanaalkaai hebben we voldoende ruimte voor de stalling van onze armada, een indoorroeiruimte, een botenherstelplaats, cafetaria en een buitenterras langs het water. In totaal gaat het om 860 vierkante meter. Naast de steun van sponsors hebben we nog 250.000 euro nodig om alles te

voltooien. We hebben een obligatielening uitgegeven waarop sympathisanten kunnen intekenen en organiseren een crowdfunding waarbij de mensen die ons steunen onder andere met de drakenboot mogen varen.”

In april van vorig jaar keurde de gemeenteraad van Zandhoven nog de princiepsbeslissing goed voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een recreatiezone langs het Netekanaal in Viersel. Daardoor zou de veel kleinere roeiclub Royal Antwerp Rowing Club - waar The Oar dus een afsplitsing van is - een clubhuis kunnen bouwen op eigen grond in Viersel, waar nu al een botenloods staat. De gebouwen in Wijnegem zouden dan verkocht worden. Is het niet gek dat de clubs apart een clubhuis gaan bouwen op zo'n korte afstand van elkaar?

“De fusiegesprekken die liepen, zijn voorlopig stilgevallen”, zegt Van der Weehe. “Royal Antwerp Rowing Club wil liever op eigen grond bouwen. Maar ik vrees dat het nog jaren zal duren voor zij alle vergunningen in handen hebben om te mogen bouwen in Viersel. Het gebied rond het Netekanaal is overstromingsgebied en onderhevig aan allerlei vogelrichtlijnen. Wij hebben zelf ondervonden hoeveel tegenwerking je ondervindt.”

Vanaf 14 februari tot de krokusvakantie houdt The Oar een initiatiecursus indoorroeien in de gemeentelijke sporthal Het Loo in Broechem voor de derde graad van alle lagere scholen uit de streek. Zo'n 250 leerlingen zijn ingeschreven. “Dit is de vijfde keer dat we dit organiseren en het is ondertussen een groot succes geworden.”

Alles over de obligatielening en crowdfunding op www.the-oar.be

kristin matthyssen ¦Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio