Brandweer blijft in dorp

De brandweerkazerne van Zandhoven. Foto: kma

Brandweer blijft in dorp

Print
Zandhoven - Tijdens de gemeenteraad maakte oppositiepartij N-VA zich zorgen om de brandweer. De kazerne wordt niet vernoemd in het masterplan voor gebouwen en ook de rondrit voor nieuwe inwoners passeert er niet meer.

Dat de kazerne niet in het masterplan staat, wekte argwaan bij N-VA. De partij wilde weten of dat betekent dat de gemeente Zandhoven denkt dat de brandweerpost Zandhoven op termijn zou kunnen verdwijnen. “Wij hebben als gemeente niets meer te zeggen over de brandweer”, zegt burgemeester Luc Van Hove (CD&V). “Die verantwoordelijkheid ligt in de handen van de zone Rand nu. Maar ik kan mij niet voorstellen dat de brandweer ooit uit Zandhoven zou verdwijnen,als ik zie hoeveel interventies hier gebeuren. Zandhoven wordt doorkruist door belangrijke verkeersaders.”

Wat het masterplan betreft, zei de burgemeester dat de vraag is gesteld of de brandweerkazerne op termijn niet beter naast de N14 zou komen, om overal nóg sneller bij te zijn. Aan de zoneraad werd die suggestie ook gegeven. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als de politie en brandweer samen en nieuwe locatie krijgen naast de N14, op een soort campus voor de hulpdiensten. “Maar ons masterplan gaat over de komende twintig jaar, en nergens staat die herlokalisatie vermeld. Het is dus een denkpiste op lange termijn. Wat niet betekent dat we nu al niet onze ogen mogen openhouden, mocht zich ergens een opportuniteit voordoen.”

(kma)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio