© marc peeters

Schuur Lovenhoek wordt groen rustpunt

Natuurpunt krijgt een bouwvergunning om aan de Lovenhoek in Vorselaar, op een steenworp van Pulle, een oude schuur te restaureren.

Kristin Matthyssen

De boer die het gebouw vroeger pachtte en de grond eromheen bewerkt, vreest voor overlast.

De schuur is al sinds 2007 het voorwerp van een juridisch conflict. Natuurpunt kocht in die tijd in de Lovenhoek hectaren gronden op, waaronder een perceel met daarop een oude schuur. Pachter Guy Peeters uit Grobbendonk meende dat hem zijn recht op voorkoop was ontzegd en trok naar de rechtbank. Hij kreeg echter zowel bij de vrederechter als in beroep voor de rechtbank in Turnhout ongelijk.“Toen er juridische zekerheid was over de eigendom zijn we onze plannen verder gaan uitwerken om van het gebouwtje een occasionele stopplaats te maken voor wandelaars, een plek voor natuurbeleving op zeer beperkte schaal”, zegt Dirk Willems van Natuurpunt. “Deze keer werd de bouwtoelating bestreden en werd ook beroep aangetekend bij de provincie.”

“De schuur en een paar meter eromheen, zijn dan wel eigendom van Natuurpunt, maar het geheel ligt midden in een weide die ik nog steeds bewerk. Men gaat van de schuur een soort café maken en iedereen die langskomt, moet passeren via mijn weide. Ik moet recht van overgang geven, maar ik vrees schade en overlast. Een café hoort bovendien niet thuis in dat gebied”, zegt Peeters.

Volgens burgemeester Lieven Janssens (ActieV) is er geen sprake van een café. “De vergunning laat dit ook niet toe. Men zal de schuur een paar maal per jaar gebruiken als rust- of verzamelplaats. Er zal geen mogelijkheid zijn om te parkeren. Wie naar de schuur wil wandelen, moet zijn wagen achterlaten aan Pallaaraard, een paar honderd meter verder. Er is geen stromend water, noch elektriciteit voorzien. In de bouwvergunning zijn we zelfs uitgegaan van respect voor groen, rust en landbouw.”

Midden vorige maand kreeg boer Peeters ook bij de bestendige deputatie het deksel op de neus. “Na politieke druk”, klinkt het ten huize Peeters. “Na de bespreking van het dossier hebben we telefonisch contact gehad met de provincie en daar verzekerde de administratie ons dat ons beroep was aanvaard. Een week later was het plots helemaal andersom.”

Bestendig afgevaardigde Peter Bellens (CD&V) bevestigt dat het dossier tweemaal is besproken. “Er is ook stevig over gedebatteerd en het kon aanvankelijk alle kanten uit. Het enige relevante is dat onze uiteindelijke beslissing was de vergunning toe te kennen. In het dossier waren te weinig elementen om in te gaan tegen het positieve advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.” De familie Peeters is nog niet van plan de juridische strijd op te geven.

Natuurpunt wil nu aan de slag. “De voorbije jaren zijn we enkel de verkrotting tegengegaan, maar nu willen we er met onze vrijwilligers iets moois van maken”, vertelt Willems. “We proberen altijd om met de landbouwers in harmonie te leven. Spijtig dat het in dit dossier niet lukt.”

Marc peeters ¦Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio