"Als bewoner moet je tegenwoordig een advocaat nemen om gehoord te worden"

Willy De Clerck aan het bord. Foto: kma

"Als bewoner moet je tegenwoordig een advocaat nemen om gehoord te worden"

Print
Ranst - Negen bewoners uit de Dorpstraat blijven zich verzetten tegen de bouw van 51 appartementen op de plaats van de vroegere dancing Bar-Clès/Cosnix. Maar hun bezwaarschrift bij de Bestendige Deputatie werd onontvankelijk verklaard.

Enkel het bezwaar van de hoofdindiener werd weerhouden, alle andere ondertekenaars van het gezamenlijke bezwaarschrift in de Dorpstraat kregen vrijdag een brief van het provinciebestuur dat hun klacht onontvankelijk wordt verklaard omdat ze hun persoonlijke hinder niet kenbaar hebben gemaakt. “Terwijl wij allemaal geburen zijn die dezelfde klachten delen: inbreuk op onze privacy door de drie bouwlagen, veel te veel appartementen voor de beschikbare ruimte, te weinig parkeerruimte en ontsluiting via de Dorpstraat in plaats van langs de Oostmalsesteenweg, hetgeen veel logischer zou zijn”, somt bewoner Willy De Clerck (73) op. “De Oostmalsesteenweg is per slot van rekening de ringweg om de dorpen te ontlasten.”

De termijn om bezwaar in te dienen, is nu verstreken. “Terwijl wij het enorm belangrijk vinden om bij de provincie onze bezwaren te laten horen tegen de bouwvergunning die het gemeentebestuur van Ranst afleverde voor dit megalomaan project”, zegt De Clerck. “Ik heb meteen naar het provinciebestuur gebeld. We kunnen nu via aangetekende brieven bezwaar indienen tegen het onontvankelijk verklaren van ons bezwaarschrift. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Wij zijn allemaal gepensioneerden in de Dorpstraat. De villabewoners van de Oostmalsesteenweg die allemaal genoeg geld hebben voor een advocaat, hebben hun slag al binnengehaald door te eisen dat de ontsluiting volledig via de Dorpstraat en niet via de Oostmalsesteenweg zou gebeuren. Een bezwaarschrift indienen bij de Deputatie kost 62 euro. Via dit gezamenlijk bezwaarschrift wilden wij de kosten delen.”

Willy De Clerck is heel boos. “Projectontwikkelaar DCA heeft het zich intussen gepermitteerd om zonder vergunning een verkoopkantoor op te zetten aan de overzijde van de straat, en hiervoor agrarisch gebied te verharden. Dat moesten wij als particulier eens proberen”, snuift hij.

Volgens Luc Neefs van projectontwikkelaar DCA mag zo’n tijdelijke verkoopkeet er negentig dagen staan zonder vergunning, wat de dienst Ruimtelijke Ordening van Ranst bevestigt. “Wij hebben wel al een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om die termijn van negentig dagen te verlengen, vermits de uitspraak van de provincie ook pas binnen drie maanden verwacht wordt en we dan pas uitsluitsel krijgen over de bouwvergunning”, zegt Neefs.

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) van Ranst blijft het Hof van Emblehem een meerwaarde vinden. “In Emblem zijn er nog niet veel appartementen. Bovendien gaat het al om een afgeslankte versie en vinden wij appartementen veel beter dan de ‘probleemdancing’ die het vroeger was, toen de drugsspuiten in de voortuinen van de mensen lagen. Ontsluiten via de gewestweg mocht niet van het Vlaams gewest, vandaar de in- en oprit langs de Dorpstraat, maar zo dicht mogelijk tegen het kruispunt van de Oostmalsesteenweg.”

De Clerck snapt niet waarom de carwash en recent de nieuwe kmo-hallen tegenover het vroegere Engelse kamp dan wel via de Oostmalsesteenweg ontsluiten. "Wij zijn niet tegen bebouwing, maar dan op een evenwichtige manier, zoals het project De Flatjes wat verderop in de straat."  

kristin matthyssen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio