Bufferwal naast E34 aan Boshuisweg

Fietsers Carina en Els uit Schoten zoeven de brug aan de Boshuisweg af naast de E34. Foto: kma

Aardewal moet storend lawaai autosnelweg in bos milderen

Bufferwal naast E34 aan Boshuisweg

Print
Zandhoven / Zoersel - Wie de komende maanden naar het Boshuisje rijdt, moet rekeninghouden met lokale hinder aan de Boshuisweg naast de E34 in Zandhoven.

In het kader van het natuurinrichtingsproject Zoerselbos, wordt half oktober gestart met de aanleg van een bufferwal op de berm van de E34 langs de Boshuisweg in Zandhoven.
Het natuurinrichtinsproject wil het Zoerselbos tussen het Boshuisje en In de Wandeling verkeersarmer maken. De bufferwal is nodig omdat in een latere fase, na de heraanleg van een bospad dat van de Boshuisweg richting Boshuisje loopt, langs de Boshuisweg parkeergelegenheid komt voor de bezoekers. Zij zullen dan via het heraangelegd bospad op een vlotte en rustige manier het Boshuisje, het Bezoekerscentrum en het Zoerselbos kunnen bereiken. De bufferwal moet het storend lawaai van de E34 daar sterk milderen.
Voor de aanleg van de wal – zo’n viertal meter hoog en een 700-tal meter lang – moet 14.000 kubieke meter grond aangevoerd worden. Dit zal lokaal tijdelijk voor hinder zorgen. Als het weer meezit, zullen de werken in het voorjaar afgerond zijn.


Het Zoerselbos is ongeveer 333 hectaren groot. Hiervan is 270 hectaren in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 9 hectaren van de gemeente Zoersel en nog eens 50 hectaren van private eigenaars. Rekening houdend met het natuurinrichtingsproject heeft het ANB een beheerplan laten opmaken.
Op 18 september 2015 werd het geïntegreerd bosbeheerplan Zoerselbos goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Het plan omschrijft onder meer welke ecologische, economische en recreatieve doelstellingen men de komende twintig jaar wil bereiken en welke ingrepen daarvoor nodig zijn.


Volgens Leo Cautereels van het Bezoekerscentrum Zoerselbos is het de bedoeling dat er op termijn naast de Boshuisweg aan de kant van de E34 geparkeerd zal worden.
Mits inbuizing van de beek, zou de berm genoeg ruimte bieden voor de bufferwal en ongeveer 100 parkeerplaatsen. Er komt ook een nieuw fiets- en ruiterpad.
“Goed idee”, reageren fietsers Carina en Els uit Schoten die net langs de Boshuisweg passeren. “Maar ze moeten dan ook iets doen aan de snelheid op de Boshuisweg, want hier wordt enorm snel gereden.” 

kma
 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio