Voor eeuwig pompen of verzuipen naast lekkend Albertkanaal

"Ik was niet van plan om hier van mijne nestel te komen maken, maar wij zitten hier al vijftien jaar met ons gat in 't slijk", zei boer Jos Daneels tijdens de infovergadering van nv De Scheepvaart over het lekkend Albertkanaal in Zandhoven.

kmatthyssen

Koen Maeghe, afdelingshoofd van nv De Scheepvaart, had het niet onder de markt tijdens de infovergadering over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor de pompen langs het Albertkanaal in Massenhoven, Viersel en Grobbendonk. Hij stond voor een kritisch publiek. Na vijftien jaar onderzoek is gebleken dat de huidige pompen die al een tijdje water uit de bodem pompen naast het kanaal en dat water daarna terugstorten in het kanaal, de enige remedie zijn om de wateroverlast te verhelpen. De kanaalbodem bestaat uit waterdoorlatende distiaanzanden die tot zestig meter diep zitten. “Een ondoorlatende sliblaag zou bijgevolg zestig meter diep moeten komen, wat financieel en technisch onhaalbaar is. Het maaiveld ligt in Massenhoven, Viersel en Grobbendonk twee meter lager dan het waterpeil van het Albertkanaal, wat de situatie uniek maakt. De pompen zijn de enige oplossing. Momenteel hebben we de grondwaterstand dankzij die pompen teruggebracht tot 50 à 80 centimeter onder het maaiveld, de situatie van voor 1998 toen het kanaal plots begon te lekken.”

De bewoners kregen te horen dat de huidige pompen aan de Vogelzangstraat, aan de Dijkstraat, Nederviersel en Nierijk - zolang het kanaal er ligt - blijven staan. Op termijn worden ze op het elektrisch net aangesloten. Op Nederviersel wordt in de vergunningsaanvraag een uitbreiding van tien naar negentien pompen voorzien, mocht het ooit nodig zijn. Ook voor Nierijk wordt nog een marge ingebouwd.

Opvallend genoeg kloegen enkele inwoners van de Vogelzangstraat in Massenhoven dat het nu té droog is en er te veel wordt gepompt. “Het waterpeil in mijn natuurlijke vijver is 30 centimeter gezakt”, zei iemand. Ook in de wijk Nierijk in Grobbendonk wordt nu over droogte geklaagd, terwijl tien jaar geleden de schimmel op de muren stond en de kelders vol water liepen.Toen enkele aanwezigen over droogte door de pompen kloegen, kon boer Jos Daneels (78) uit Grobbendonk het niet meer aanhoren. “Ik wou hier niet van mijne nestel komen maken”, zei hij in sappig Kempens. “Maar wij zitten al vijftien jaar met ons gat in ’t slijk. Ik was niet eens uitgenodigd voor deze infosessie, maar ik had gehoopt hier vanavond te vernemen wanneer ook wij pompen gaan krijgen. Samen met mijn geburen Staf en Hugo ben ik hier omdat wij ongeveer 15 hectare landbouwgronden hebben liggen aan Eisterlee in de buurt van Canalco die totaal moeras zijn geworden.In de zomer van 1999 is het ineens begonnen. Wij zagen het waterpeil in de grachten zienderogen stijgen. Ondanks onze brieven, heeft nv De Scheepvaart nooit pompen bij ons gezet. Landbouwgrond telt niet mee, alleen huizen worden beschermd.”

Als boer Daneels ons op zijn tractor - want op een andere manier kan je er niet meer geraken - meeneemt naar zijn grond waar tot 1999 tien drachtige koeien een hele zomer konden grazen, zien we nu een rimboe vol waterlissen. Ondanks de droogte moeten we onderweg stoppen omdat Jos’ tractor anders in het water zou vastrijden. Over één ding is Jos wel te spreken: “De Scheepvaart heeft dit jaar goed haar grachten gekuist. Dat is heel belangrijk voor de afvoer van water.”

Tijdens de infosessie vonden velen dat de provincie dan weer in gebreke blijft voor het onderhoud van de grachten die onder provinciale bevoegdheid vallen. Over de oorzaak van alle miserie, het schoonspuiten van de damplanken door Nederlanders of de krachtigere scheepvaart, wou Maeghe zich niet uitspreken.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio