© MU

© MU

© MU

© MU

© MU

© MU

© Belbusprotest

© MU

1 / 8
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Zorginstellingen, gebruikers en middenveldorganisaties voeren actie aan Reva tegen schrappen belbus

Symbolisch touwtrekprotest voor laatste belbus

Aan het Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren in Pulderbos voerden vertegenwoordigers van verschillende zorginstellingen uit de brede regio én gebruikers actie tegen het verdwijnen van de belbus. Vooral het plotse afschaffen, zonder enig overleg of zonder alternatieven, is in het verkeerde keelgat geschoten.Vanaf 1 mei schrapt De Lijn een aantal belbusdiensten om te besparen.

kmatthyssen

Met vereende krachten probeerden de actievoerders een van de laatste belbussen op de lijn Malle-Zoersel-Zandhoven tegen te houden met een touw. Aan de andere kant trok een ezel. De symbolische wedstrijd touwtrekken tussen de gebruikers van het openbaar vervoer en de laatste belbus bracht naast de zorginstellingen en gebruikers ook vertegenwoordigers van organisaties als Okra en ACW, ABVV Senioren,ACOD Senioren, Netwerk Duurzame Mobiliteit en allerlei andere op de been. Ze hadden zich verenigd als 'de supporters van het openbaar vervoer'.

Verscheidene verzorgingsinstellingen in de regio zijn enkel met de belbus bereikbaar voor mensen die niet over een eigen auto beschikken. Het gaat om instellingen als psychiatrische ziekenhuis Bethanië in Zoersel, RVT OLV van Troost in Zandhoven, Hooidonck in Zandhoven, De Dennen in Malle, het Reva en Pniël in Pulderbos en Monnikenheide in Zoersel. De dorpskern van Viersel waar net 23 nieuwe sociale woningen werden gebouwd, heeft geen enkele busverbinding meer.

Ook de jongste gebruiker van de belbus voerde mee actie op zijn driewieler. Keenai (2,5) uit Antwerpen verblijft in het Revalidatiecentrum in Pulderbos. Zijn ouders hebben geen auto. Ze brengen hem met de belbus en komen hem elk weekend halen met de belbus. Ook tijdens de week brengen ze hun zoontje soms een bezoek met de belbus. "Je kan zo'n kindje, dat al gevoeliger is voor infecties, geen drie kwartier in een buggy naar de eerste opstapplaats van De Lijn aan De Haan in Zoersel laten gaan in weer en wind", vertelt Mick Druyts van de sociale dienst van het Reva. "Dat is gewoonweg niet verantwoord." Steven hazenbosch, directeur van het Reva, vindt het onaanvaardbaar dat ouders het recht ontzegd wordt om hun ziek kind te bezoeken. "De manier waarop, zonder overleg, heeft me nog het meest geraakt. We werden van de ene op de andere dag voor een voldongen feit geplaatst."

De directeur van Monnikenheide in Zoersel, waar 26 gasten met de belbus naar hun werkplek rijden, kloeg aan dat er op deze manier geen inclusieve maatschappij kan worden opgebouwd waarin mensen met een beperking kunnen deelnemen aan het gewone leven. "Veel zorginstellingen liggen afgelegen in het groen. Dat is zo historisch gegroeid. Door onze gasten hun werk af te nemen, neem je hen ook een deel van hun eigenwaarde af." Verscheidene bewoners van Monnikenheide kwamen zelf getuigen.

Mieke Maes, voorzitster van het OCMW van Zandhoven, haalde verschillende voorbeelden aan. Zo moet een dame uit Viersel vier keer per week voor therapie naar Bethanië in Sint-Antonius. "Met haar sociaal abonnement van De Lijn, kostte dat haar 50 euro per jaar met de belbus. Nu moet ze noodgedwongen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale. Dit zal haar 300 euro per maand kosten, wat neerkomt op 3.600 euro per jaar. Gezien zij in collectieve schuldenregeling zit, mag zij geen nieuwe schulden maken. Ofwel gaat ze niet meer op therapie, ofwel neemt het OCMW dit ten laste. Maar is er geen grondwet die zegt dat elke Belg gelijk is?"

Ook May Peeters, bevoegde schepen voor Viersel, maakte zich heel boos. "Je moet niet naast een café gaan wonen als je niet tegen lawaai kan, zeggen ze soms. Maar in het geval van de 23 nieuwe sociale woningen in Viersel, was er eerst de belbus, en dan pas de sociale woningen."

Ook Zoersels OCMW-voorzitster Katrien Schryvers brak een lansvoor inclusie. "We verzetten ons tegen het feit dat de beslissing zo droog en onomkeerbaar genomen is.De Minder Mobielen Centrale in Zoersel rijdt veertien ritten per dag, allemaal door vrijwilligers. De Belbus doet zestig ritten voor mensen van Monnikenheide in de week. Dat kunnen wij niet zomaar opvangen. Wij willen mee creatief denken over oplossingen, maar men moet ons de tijd gunnen. Vanuit de dienst Welzijn van de provincie Antwerpen wordt beseft dat er alternatieven nodig zijn. Wij protesteren vandaag met klem voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving."

Ook Okra gaat actievoeren, als er niets gebeurt. "Men heeft het gratis openbaar vervoer afgeschaft voor senioren", zegt Niek De Meester van Okra. "Daar hebben wij soepel op gereageerd,op voorwaarde dat er niet in het aanbod geschrapt zou worden. Wat er nu gebeurt, kan niet."

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners