© Koen Dhollander

Wijk Nieuwdreef mag nieuw wijkproject indienen

Het districtsbestuur wil de wijkbewoners van Merksem de kans geven om naar eigen inzicht een project in te dienen waarbij ze hun leefomgeving kunnen verbeteren.

kdm

De voorstellen moeten een draagvlak hebben in de wijk en een duidelijk aantoonbaar positief effect hebben op de buurt. Na het indienen zal een commissie de ontvankelijkheid van de projecten bekijken, daarna wordt er terug met de buurt contact opgenomen.

Werken met wijkbudgetten is nieuw voor Merksem, maar in Antwerpen bestond dit al. Er komen 5 wijken in Merksem aan de beurt en er is telkens een budget voorzien van 15.000 euro. Het disctrictsbestuur zorgt voor de nodige communicatie waarbij de inwoners van de betrokken buurt een brochure in de bus krijgen.

De wijk Nieuwdreef was de eerste buurt die een project kon indienen. maar omdat er vanuit de buurt geen project tot bij het districtsbestuur kwam, heeft Karin Staes, de verantwoordelijke schepen (Groen), de beslissing genomen om de buurt nog een herkansing te geven. Nadat de vier andere wijken aan de beurt kwamen kan wijk Nieuwdreef nog een voorstel indienen. Ook het budget voor de wijk blijft volgens de schepen behouden.

De inwoners van de Tuinwijk hebben recent de brochure in hun bus gekregen. Ze hebben tot 1 december de tijd om voorstellen in te dienen.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio