Trektellingen op de trektelpost Hobokense Polder

De voorbije jaren leerden de leden van Natuurpunt Hobokense Polder dat de voorjaarstrek minder intens verloopt dan de najaarstrek. Wisselvallig lenteweer maakt het doortrekken van vogels in grote getale er ook niet beter op. De resultaten van die recente lentetrektellingen waren dan ook wat minder boeiend, zodat ARDEA besloot om vanaf 2017 de trektelpost aan de Hobokense Polder enkel nog tijdens de weekends proberen te bemannen (tenzij bij uitzonderlijk slecht weer).

dph

Maar ook dat is geen zekerheid, al zullen trouwe trektellers Maarten en Walter wel zo veel mogelijk, en bij goede omstandigheden, present zijn op de dijk 's zaterdags en 's zondags vanaf 8 uur (tot de middag) in de aangeduide periode.Maarten: 'Als vanouds is iedereen dan ook zeer welkom op de Scheldedijk. Als in die periode blijkt dat de voorjaarstrek toch wél stevig is, kunnen eventueel bijkomende teldagen in de week worden belegd. Je zal natuurlijk weer zien…'

Geïnteresseerden contacteren best op voorhand ARDEA-tellers Maarten of Walter, en kunnen via de blog de korte berichtgeving volgen.

Praktisch:Trektelling op 29 en 30 april, Scheldedijk Hobokense Polder, via Petroleumkaai (parking) of via Polderstad. Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, camera, (warme) drank. Leiding: Maarten Mortier: tel. 0496 83 98 44 en Walter De Weger: tel. 0495 23 77 10.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio