Conceptstudie: scenario's bestuderen omvorming A12

Print
Boom - Vlaams minister Ben Wuyts bevestigt dat er een conceptstudie aan de gang is voor de doorstroming van de A12, ook voor het kruispunt Langlaarsteenweg en Bist.

Hij antwoordde op de parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V). Zijn vragen waren concreet over de ombouw van de A12 en meer bepaald over het kruispunt met de Langlaarsteenweg-Bist. "De conceptstudie is reeds gestart en kijkt naar de doorstroming op de A12 en de verkeersleefbaarheid langs de kruispunten. Die scenario’s worden nader bestudeerd door het studiebureau en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Verschillende varianten worden onderling vergeleken. Ook voor het kruispunt Langlaarsteenweg en Bist worden verschillende varianten bestudeerd om tot een optimale oplossing te komen", zei de minister.

De resultaten van de studie mogen begin 2018 worden verwacht. Die worden besproken op de intergemeentelijke Begeleidingscommissie (iGBC) waarop, naast de gemeenten Aartselaar en Antwerpen, ook de gemeenten Hemiksem en Schelle uitgenodigd zijn. Er komt later ook nog een infotentoonstelling om de resultaten van de studie te tonen aan het publiek. Dan moeten beleidskeuzes worden gemaakt en centen voorzien in een volgend investeringsprogramma.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio