Zone 30 uitbreiden in het centrum (lukt niet)

Print
Willebroek - Groen vroeg op de raad om een zone-30 in het centrum in te voeren om geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid te verhogen. Het gaat echter om een 'doorgangsweg' en dus blijft 50 km/u behouden.

"Op de as Dendermondsesteenweg, vanaf de verkeerslichten watertoren, tot aan de Vredesbrug lijkt me 30 km/u evident: er zijn twee kruispunten met lichten en er zijn drie zebrapaden zonder lichten. Ook de Groen Laan komt zeker in aanmerking als 30km/u zone, omdat er zich redelijk wat fietsers verplaatsen en er heel wat overgestoken wordt van de parkeerstrook naar de woningen", zei Thierry Serrien (Groen).

Schepen Luc Spiessens (N-VA), zei dat er een vernieuwend mobiliteitsplan met snelheidsplan in opmaak is. Met het voorstel voor de snelheidszones wil het gemeentebestuur een eenduidig en realistisch systeem van snelheidsregimes invoeren op het grondgebied van Willebroek met daaraan gekoppeld een duidelijke signalisatie. Het gaat om drie snelheidsregimes. Er is 30 km/u voor het centrum, de woonwijken en de schoolomgevingen met uitzondering voor de doorgangsweg. De 50 km/u geldt voor de belangrijkste invals- en doorgangswegen binnen de bebouwde kom en de 70 km/u geldt voor de verbindingswegen buiten de bebouwde kom van de gemeente, met als enige afwijking de bovenlokale ringweg, waar een snelheidsregime van maximaal 90 km/u blijft. 

"Concreet ligt de Groene Laan al binnen de bestaande zone 30. De doortocht Dendermondsesteenweg, Dokter Persoonslaan en Mechelsesteenweg, waar u naar verwijst, is een doorgangsweg en voor wegen van deze categorie wordt binnen de bebouwde kom het snelheidsregime 50 km/u voorzien", gaf schepen Luc Spiessens mee.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio