Gemeenteraad akkoord om cyber- en computercriminaliteit te bestrijden

Raadslid Abdel El-Hajoutti (Boom één) vroeg en kreeg aandacht voor zijn toegevoegd punt aan de dagorde van de gemeenteraad: cyber- en computercriminaliteit bestrijden.

Jan Boey

Abdel El-Hajoutti die namens Boom één het punt aanbracht, vroeg om in het strategisch veiligheids- en preventieplan van de gemeentelijke preventiedienst Oogen Boom, het fenomeen 'Cybercrime en internetfraude' toe te voegen. Hij pleitte er ook voor om het 'meldpunt.belgie.be' zoveel mogelijk kenbaar te maken, via alle mogelijke gemeentelijke kanalen. Tenslotte vroeg hij om via de lokale politiezone Rupel een doorgedreven sensibiliseringscampagne tegen 'cyber- en computercriminaliteit' te ondersteunen en in het zonaal veiligheidsplan op te nemen. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) vond het een goed voorstel en steunde het. "Het ligt alleen wat moeilijk om het nu nog apart in het zonaal veiligheidsplan in te schrijven. Maar er bestaat een luik 'georganiseerde criminaliteit' in dit zonaal veiligheidsplan waar we het perfect kunnen in onder brengen. Na 2019 kan het dan als apart fenomeen in het zonaal veiligheidsplan worden meegenomen", zei burgemeester Jeroen Baert. Via de preventiedienst gaan bewoners, scholen enz. hierover geïnformeerd worden.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio