Kinderarmoedecijfers stijgen (niet): meerderheid en oppositie interpreteren cijfers anders

Print
Boom - Meerderheid en oppositie hebben een totaal andere visie en interpretatie van de net door Kind en Gezin gepubliceerde kinderarmoedecijfers die volgens deze 2016-index opnieuw zijn gestegen.

 

Bij de bespreking van de begrotingscijfers op de gemeenteraad zei Patrick Marnef van oppositiepartij Boom één dat de gemeente niets of veel te weinig doet aan het probleem van de kinderarmoede. “Ik zie hier in de begroting cijfers die aantonen dat de inkomsten van allerlei instanties om de kinderarmoede te bestrijden lang niet volledig zijn opgebruikt om allerlei initiatieven te nemen om kinderarmoede terug te dringen”, zei hij. 

OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA) verduidelijkte dat het cijfer in die begrotingspost niet het hele verhaal vertelt. “Heel veel van de initiatieven en allerlei ingrepen ten behoeve van deze doelgroep zitten in de dagelijkse werking van het OCMW vervat en zijn niet voor 100% concreet als een alleenstaand cijfer in de begroting zichtbaar. Ik kan u alleen bevestigen dat de betrokken OCMW-diensten een massa werk leveren in dit verband, en zeer kort op de bal spelen”, klonk het. 

Inmiddels zijn ook de cijfers van de kinderarmoede-index 2016 bekendgemaakt. Die geeft het percentage weer van kinderen die in Vlaanderen en in een kansarm gezin leven. "De armoede-index neemt het gemiddelde van de drie voorgaande jaren, in dit geval dus van 2014 tot 2016. Dat cijfer spreekt een positieve evolutie tegen. De kinderarmoedecijfers van de armoede-index voor Boom zijn gestegen. Concreet staat op de index voor 2014 32,6 % vermeld, voor 2015 37,1 % en voor 2016 38,9 %. Dat is opnieuw een stijging van 1,80 %," verduidelijkt Patrick Marnef.

Schepen/OCMW-voorzitter Inge de Ridder en het betrokken OCMW-team interpreteren die 38,9% anders. Zij geloven dat de mindere jaren 2014 en 2015 de index naar beneden trekken. “Het cijfer dat jaarlijks wordt vrijgegeven is de samenvatting van de laatste drie jaar. Omdat 2013 voor Boom nog een zeer goed jaar was in de armoede-index, zijn de cijfers van 2014 en 2015 – die weliswaar slecht waren – nog opgesmukt door dat cijfer van 2013. Dat jaar valt er nu uit en dat geeft voor 2016 een lichte stijging. Maar dat cijfer, zo is ons verzekerd door Kind en Gezin, moeten we positiever bekijken dan het is. Het absolute cijfer 2016 geeft immers een daling”, legt De Ridder uit. “Er is ons door Kind en Gezin gezegd op de ingeslagen weg verder te werken en dat gaan we ook doen, ondanks deze cijfermatige tegenslag. Geloof me dat het een hele opluchtig was dat het in absolute cijfers wel een verbetering aangeeftde goede richting uitgaat en we daar nu op verder werken. Ik weet dat je met cijfers alles en iets kan bewijzen, maar volgend jaar zou de kinderarmoede-index moeten dalen”, legt ze uit. 

Bij de betrokken OCMW-diensten bevestigen ze dat ze voor 2016 een duidelijke verandering hebben vastgesteld en het cijfer van 2016 van Kind en Gezin een vertekend beeld geeft. Zo zijn er in 2016 een pak minder Boomse werklozen, wat automatisch al een impact heeft op de kinderarmoede, luidt het.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio