© jb

© de schorre

1/2

Rooien van bomen is voor Groen Boom bouwovertreding: werken stilgelegd.

Na een klacht van Groen Boom die stellen dat er een bouwovertreding is begaan, is beslist de net opgestarte werken in de Schorre in opdracht van bouwheer ID&T (Tomorrowland) stop te zetten. De burgemeester eist wel de afdekking van het terrein om veiligheidsredenen.

In opdracht van ID&T, in samenwerking met De Schorre en provincie wordt een deel bomen van een stuk bos achter de deltahelling gerooid en wordt het 68 are stort dat er zich bevindt gesaneerd ism OVAM en afgewerkt met teelaarde, om daar het zogenaamde ‘Nest’ in te richten. Deze plek wordt later, na herinrichting, het hele jaar door een locatie voor urban sport zoals skate, longboarding, freerunning, BMX, mountainboarden en mountainbike. Sporten waar de jeugd van Boom en Rumst uitdrukelijk naar vragen.

“Na het verkrijgen van alle goedkeuringen en vergunningen zijn we te enthousiast de werken aangevangen. Te snel gezien de geldende procedures”, zegt Debby Wilmsen (ID&T), de bouwheer van deze werken. Gisteren bond Groen Boom de kat de bel aan nadat ze waren gealarmeerd door enkele buurtbewoners. “Er zijn inmiddels een 100-tal bomen gekapt. De vergunning tot kappen is afgelopen maandag door het Boomse college afgeleverd…en dinsdag zijn de werken gestart. Volgens de wettelijke procedure moet deze vergunning eerst 35 dagen uithangen alvorens er mag gestart worden met de werken. Nu is de kans om in beroep te gaan ontnomen en gaat het om een bouwovertreding. We hebben dan ook gevraagd de werken stil te leggen”, zegt Karl Fret namens Groen Boom.

Inmiddels heeft de gemeente besloten de werken stil te leggen en moet het gips, vrijgekomen na het rooien van de bomen op het terrein, eerst nog afgedekt worden, om gevaar voor de openbare gezondheid te voorkomen. "Daarna gaan de werken on hold en respecteren we alle lopende procedures”, zegt Debby Wilmsen.

ID&T zegt dat in het najaar het ‘verloren’ groen wordt gecompenseerd in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos. “Bovenop de afgesproken wettelijke compensatie zullen er in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 maar liefst 750 hoogwaardige bomen worden geplant op en rond De Schorre. Dit aanplantingsplan zal in samenspraak met de buurt, Agentschap Natuur & Bos en met de verschillende instanties gebeuren”, zegt Debby Wilmsen (ID&T).

Voor de provincie Antwerpen is het belangrijk dat zo weerom een stukje is gesaneerd. Tegelijk betreuren ze dat de juiste procedure niet is gevolgd en keurt ze het stilleggen van de werken door de gemeente goed. "Volgende week volgt een gesprek met bouwheer ID&T", laat de provincie weten.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio