Eigen CNG-wagenpark delen met de burger: twee wagens en bestelwagen

Foto: jb

Eigen CNG-wagenpark delen met de burger: twee wagens en bestelwagen

Print
Boom - Omdat 40,10% van de totale CO²-uitstoot in Boom komt van particulier en commercieel vervoer heeft het college beslist om het autodelen van het eigen wagenpark te promoten: het gaat om twee wagens en een bestelwagen.

In Vlaanderen zijn er heel wat lokale overheden die een eigen wagenpark beheren. Vaak worden deze wagens enkel tijdens de kantooruren gebruikt. Eigen gemeentelijke wagens zijn relatief duur gezien ze gemiddeld minder gebruikt worden dan een doorsneewagen in Vlaanderen. Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en vertegenwoordigt autodelen bij lokale overheden. Zo begeleidt ze lokale overheden bij het delen van het eigen wagenpark met buurtbewoners (al dan niet) buiten de kantooruren en tijdens het weekend. 

De CNG voertuigen die de gemeente in het autodeelsysteem steekt, wordt in juni verwacht. De zomermaanden zijn er voor de nodige administratieve voorbereidingen te treffen en kan het systeem met de start op 16 september van de 'week van de mobiliteit' van start gaan.

In maart keurde de gemeenteraad het klimaatactieplan goed. Uit de nulmeting voor het klimaatactieplan blijkt dat in Boom 40,10 % van de CO²-uitstoot wordt veroorzaakt door het particulier en commercieel vervoer. Een infosessie rond het Boomse deelsysteem heeft later dit jaar plaats. Interesse: aanmelden bij de duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar Heidi Nuyts 03-880.18.56 of heidi.nuyts@boom.be

 

 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio