Boom één: eis tot structurele armoedebestrijding

Boom één vindt het niet kunnen dat de net uitgebrachte jaarlijkse kinderarmoedecijfers Boom op het hoogste schavotje brengt. Ze eisen een ernstig kinderarmoedeplan.

De kinderarmoedecijfers waren nooit schitterend in Boom, maar zijn nu slechter dan ooit. Volgens Boom één komt dit door de afbouw van de sociale woningen, de hogere waterfactuur, duurdere huisvuilzakken en het afschaffen van sociale correcties. Boom één zegt dat zowel op Vlaams als op federaal niveau allerlei maatregelen genomen werden die het leven van de burgers alleen maar duurder maken en vindt de initiatieven van OCMW Boom in het kader van de armoedebestrijding te weinig en te eenmalig. Boom één eist snel werk te maken van een ernstig kinderarmoedebestrijdingsplan met een structurele aanpak met een groot politiek en maatschappelijk draagvlak. Ze vragen hierbij een studie die peilt naar de oorzaken van (kinder)armoede in Boom en vragen ook om een proactief beleid.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio