Schepen Steven Dietvorst (CD&V) "N-VA spreekt met twee tongen"

Schepen Steven Dietvorst (CD&V) is ontgoocheld in de houding van coalitiepartner N-VA: "Als de bescherming van het RUP wegvalt, kan men overal in Schilde en ’s-Gravenwezel in woongebied bouwaanvragen indienen voor appartementsgebouwen." Foto: JAA

Schepen Steven Dietvorst (CD&V) "N-VA spreekt met twee tongen"

Print
Schilde - “Ik vraag me af met welke N-VA wij aan tafel zitten? De N-VA van burgemeester Dirk Bauwens of de N-VA van voorzitter Sven Looyens?”. Een verbaasde schepen Steven Dietvorst (CD&V) reageert vol ongeloof op de aanval van N-VA op ‘zijn’ nieuwe bouwregels voor de dorpskernen.

Eergisteren liet N-VA bij monde van plaatselijk voorzitter Sven Looyens plots weten dat de nieuwe bouwregels voor de dorpscentra te versmachtend en al te inperkend zijn. Hij kondigde een opschorting aan, te realiseren door zijn burgemeester en schepenen. 

Gisteren volgde dan een officieel persbericht waarin het gemeentebestuur aankondigt dat er inderdaad een nieuw voorstel zal worden uitgewerkt dat rekening houdt met de 877 ingediende bezwaarschriften. Er volgt later ook een nieuw openbaar onderzoek hierover. 

Steven Dietvorst, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, begrijpt N-VA niet. “De burgemeester en ikzelf hebben met vereende krachten aan het rup Dorpskernen gewerkt. Bij elke stap, elk overleg, elke tekstwijziging, … hebben wij nauw met elkaar gecommuniceerd. We hebben dit document 18 (!) keer collegiaal besproken.” 

 “Het is een feit dat de talrijke bezwaren voor zenuwachtigheid hebben gezorgd”, vervolgt Dietvorst. “Maar 535 bezwaren werden ingediend via geautomatiseerde en anonieme websites, gecreëerd door Open Vld en gevuld met halve waarheden. Het is mijn overtuiging dat we perfect binnen de geplande procedure tegemoet kunnen komen aan de eventuele terechte bezwaren die werden ingediend. N-VA wilde hier niet meer van weten.” 

Nu het rup grondig herwerkt wordt, maakt Dietvorst zich zorgen omwille van de mogelijke gevolgen op vlak van ruimtelijke ordening in de tussenperiode. Maar hij is hoopvol. “Alle aanwezige collegeleden bevestigden me deze week dat ze pal blijven staan achter de principes waarop het plan gebaseerd werd. De gecoro krijgt de opdracht om de verschillende bezwaren te behandelen om later het rup te kunnen herwerken.” 

 “Ik hoop wel dat N-VA zich bewust is van het feit dat de inwoners van de dorpskernen massaal voor haar vertegenwoordigers hebben gekozen omdat ze hen het vertrouwen wilden geven om een ander beleid te voeren, vooral rond ruimtelijke ordening. Maar dan moet je ook weerbaar en bestand zijn tegen weerstand, zeker als die deels georkestreerd is. Onze administratie heeft keihard aan dit rup gewerkt. Het is zonde dat dit werk en de tienduizenden euro’s belastinggeld verloren gaan.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio