Steeds meer schepen versassen op zondag

Het sluizencomplex in Wijnegem Foto: JAA

Steeds meer schepen versassen op zondag

Print
Wijnegem - Het aantal bedieningsaanvragen voor sluizen op het Albertkanaal buiten de normale bedieningsuren gaat in fors stijgende lijn, ook in Wijnegem. In 2013 waren dat er 32, in 2016 liefst 110. Over de nieuwe sluis en brug is er nog geen nieuws.

Dit leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na enkele parlementaire vragen over het onderwerp aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). “Bij economische noodzaak kunnen schippers een sluisbediening op zon- en feestdagen of buiten de normale bedieningsuren aanvragen. Het aantal aanvragen voor zo’n bediening van de sluizencomplexen is al enkele jaren in stijgende lijn. Deze opmerkelijke toename kan worden verklaard door de stijging van de trafiek op het Albertkanaal, zowel op het vlak van bulkgoederen als aantal containers. Dat is mede te danken aan de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal”, zegt Maertens.

“Deze grote stijging houdt gelijke tred met de trafiektoename op het Albertkanaal en toont de economische kracht van de waterweg aan. Het verhogen van de bruggen over Albertkanaal zal het belang van het kanaal voor onze economie enkel nog versterken”, stelt Maertens.

De huidige regeling voor de zon- en feestdagbediening is goed bekend bij watergebonden bedrijven en de uitvoering van deze procedure verloopt vlot. “Op het Overleg Binnenvaart Vlaanderen stelde de sector wel de vraag om de tarieven in Vlaanderen te harmoniseren. Nu zijn er nog verschillen tussen de ambtsgebieden van de waterwegbeheerders”, zegt Maertens.

Over het al lang vastliggende dossier van de uitbreiding van het Wijnegemse sluizencomplex en de vervanging van de baanbrug voor het sluizencomplex, blijft het windstil. Op het kabinet van Ben Weyts kon hierover geen nieuwe info verkregen worden.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio