Meningen over gemeentefinanciën lopen uiteen: gezond of ziekjes?

Schepen van Financiën Steven Dietvorst (CD&V). "Gemeentefinanciën blaken van gezondheid." Foto: JAA

Meningen over gemeentefinanciën lopen uiteen: gezond of ziekjes?

Print
Schilde - De gemeente Schilde blaakt van financiële gezondheid. Dat vindt althans schepen voor Financiën Steven Dietvorst (CD&V). De oppositie leest de cijfers anders. “Het leven van de Schildenaar is duurder geworden onder meer als gevolg van verhoogde retributies”, aldus Olivier Verhulst (Open VLD).

Met de goedkeuring van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2014 – 2019 én het budget voor 2016 net voor nieuwjaar, zette de gemeenteraad het licht op groen voor heel wat investeringen. “Het meerjarenplan werd realistisch gebudgetteerd. We kunnen een conjuncturele terugval opvangen”, verzekert schepen Steven Dietvorst. “Bij het geactualiseerde meerjarenplan creëerde het bestuur meteen ook een buffer, zodat het klaar is om op opportuniteiten te kunnen inspelen. En zuinig beheer van het beschikbare budget doet de rest.”

“De klassieke belastingen bleven dan wel ongewijzigd, maar haast alle retributies zijn gestegen”, reageert oppositieleider Olivier Verhulst (Open VLD). “Het college moet dus niet doen alsof de belastingdruk gelijk is gebleven. Retributies zoals de watersaneringsbijdrage, opvragen administratieve stukken, afvalophaling zijn zelfs zeer sterk naar omhoog gegaan.”

Lees het volledige verhaal dinsdag in Gazet Van Antwerpen Metropool Noord

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio