Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds

Foto: Hans Otten

Stad geeft schade wateroverlast door aan het Rampenfonds

Print
Herentals - De voorbije weken werd Herentals meermaals getroffen door ernstige regenbuien. De schade is intussen geraamd op meer dan 2 miljoen euro.

De stad Herentals gaf op 29 juni de schade, veroorzaakt door de buien op 30 mei en 5 juni, door aan het Vlaamse Rampenfonds. De ambtenaar noodplanning maakte een schatting van de geleden schade aan de hand van het aantal brandweerinterventies en het gemiddelde schadebedrag dat de getroffen inwoners doorgaven aan het stadsbestuur.

Voor de bui van 30 mei komt de totale geschatte schade neer op 278.255 euro, verdeeld over 87 brandweerinterventies. Voor de bui van 5 juni is dit 1.724.766 euro en 111 interventies.

Als de Vlaamse Regering beslist om de wateroverlast als ramp te erkennen, neemt de stad contact op met de getroffen inwoners om de aanvragen en schadedossiers te coördineren.

Herentalsenaren die bij de regenbui van 23 juni schade hebben geleden, kunnen dit nog tot en met 13 augustus doorgeven aan het stadsloket (tel. 014-28 50 50 of via de website). Op 14 augustus maakt de stad ook deze schade over aan het Rampenfonds. 

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio