Bestuur van FCO Beerschot Wilrijk herschikt

Foto: WAS

Bestuur van FCO Beerschot Wilrijk herschikt

Print
Na drie seizoenen van sportief succes waarin drie titels en drie promoties op rij FCO Beerschot Wilrijk van eerste provinciale naar de Eerste Amateurafdeling brachten, werden binnen het bestuur nu ook enkele structurele aanpassingen doorgevoerd.

Bij het opstarten van de nieuwe club FCO Beerschot Wilrijk werden die bestuurlijke aanpassingen na drie seizoenen reeds aangekondigd en recent dus ook uitgevoerd. Zo werd de Raad van Bestuur die tot voor kort bestond uit achttien leden, nu teruggebracht naar 12 leden.

Het dagelijks bestuur van de club komt nu in handen van het directie comité, dat bestaat uit 5 leden van die Raad van Bestuur en wordt voorgezeten door algemeen directeur Marc Steenackers. Het directie comité vergadert wekelijks en staat dus in voor de dagelijkse werking van de club. De Raad van Bestuur fungeert nu als een controle orgaan op de dagelijkse werking van de club en komt een viertal keer per jaar samen, indien er zich geen ongewone of onverwacht belangrijke problemen stellen.

Het voorzittersschap blijft in handen van Eric Roef en Marc Steenackers wordt dus Algemeen Directeur. Binnen de club blijven er nog een aantal celwerkingen actief, zoals de jeugd, het financiële, de horeca, de sportieve en administratieve cel, enz..

Ook de supporters mogen zoals vroeger afgesproken één afgevaardigde vanuit TQB, de overkoepelende supportersorganisatie, maandelijks afvaardigen naar een vergadering van het directie comité, om daar als gesprekspartner tussen club en supporters te fungeren.


 

Meer voetbalnieuws