© ingezonden

Politie gaat asociaal parkeren controleren

De patrouilles van de politiezone Klein-Brabant gaan de komende weken extra controleren op asociaal parkeren.

Guy Delforge

"Onveilig en hinderlijk parkeren leidt tot verhoogde subjectieve onveiligheidsgevoelens", zegt waarnemend korpschef Kris Heymans. "Voor sommigen is hinderlijk, gevaarlijk en asociaal parkeren een snelle oplossing, voor anderen is het een ergernis. Vooral op drukke plaatsen, zoals de schoolomgeving of de winkelstraat, zorgt dit vaak voor extra problemen."

De politie heeft vooral aandacht voor het probleem omdat het grootste slachtoffer van het onveilig en hinderlijk parkeren de zwakke weggebruiker is. "Die wordt immers verplicht om zich op onveilige manier door het verkeer te begeven. Zo moeten voetgangers zich op de rijbaan begeven als er een wagen op het voetpad geparkeerd staat."

"Wij gaan ons de komende weken extra richten op het parkeren op het trottoir, het fietspad, de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers", zeggen ze bij de politie, "maar daarnaast ook op het parkeren op plaatsen voor mindervaliden, parkeren tegen de rijrichting in, op een verhoogde berm binnen de bebouwde kom of op een hoek van een kruispunt."

Toen de politie de actie aankondigde op haar Facebookpagina, kwamen er meteen veel reacties van mensen die meldden dat in behoorlijk wat schoolomgevingen asociaal wordt geparkeerd. "In overleg met de drie gemeentebesturen en na voorafgaande kennisgeving aan de schooldirecties van de verschillende scholen voeren we vooral actie tegen foutparkeerders aan alle scholen in Bornem, Puurs en Sint-Amands. De eerste week zal dat nog grotendeels ontradend zijn, daarna verbaliserend", zegt Kris Heymans

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners