Geen belastingsverhoging

Foto: evdw

Geen belastingsverhoging

Print
Stabroek - Stabroekenaars betalen in 2017 niet meer belastingen dan vorig jaar.

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad keurden de raadsleden het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 goed. De raad ging akkoord om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting te behouden op 6.5 procent. Ook de gemeenteopcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1200. 

Tijdens dezelfde vergadering keurden de raadsleden ook de gemeentelijke bijdrage van 520.162 euro aan de  hulpverleningszone Rand goed. Het komt erop neer dat elke Stabroekenaar op jaarbasis ongeveer 30 euro betaalt. Ook de goedkeuring van de dotatie van Stabroek aan de politiezone Noord passeerde zonder problemen de stemming. Voor dienstjaar 2017 stort Stabroek  1.625.440 euro aan de politiezone. Het OCMW ontvangt een budget van 1.920.000 miljoen.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio