© Borgerhout

Nieuwe districtsburgemeester in Borgerhout

Stephanie Van Houtven (sp.a) heeft officieel de fakkel overgenomen van Marij Preneel (Groen) die in het districtscollege zal blijven zetelen als districtsschepen voor Publiek Domein.

EJAN

Stephanie Van Houtven (33) is aangesteld als nieuwe districtscollegevoorzitter. Na de verkiezingsoverwinning van het kartel sp.a-Groen bij de lokale spraken beide partijen af dat Groen de eerste drie jaar de districtsburgemeester zou leveren en dat sp.a bij de start van 2016 de fakkel zou overnemen.

“Het Borgerhouts districtscollege is een hecht team van vijf hardwerkende collegeleden met de neuzen in dezelfde richting. In 2012 schreven we met “Samen Borgerhout” een sterk bestuursakkoord met een duidelijke links-progressieve inslag: als enige district hebben we de bevoegdheid armoedebestrijding ingeschreven, vanuit de verschillende domeinen zetten we collectief sterk in op jongeren en we laten geen kans onbenut om aangename openbare groene ruimtes te creëren. In een district met een bevolkingsdichtheid van meer dan 12 000 inwoners per vierkante kilometer en met maar liefst één op drie bewoners jonger dan 18 jaar, zijn dat dingen die een wezenlijk verschil maken. We hebben al een heel aantal van onze doelstellingen gerealiseerd, en zullen de komende drie jaar op hetzelfde élan verdergaan,” reageert Van Houtven.

Stephanie Van Houtven zal als districtsburgemeester de bevoegdheden cultuur en feestelijkheden, mobiliteit, burgerlijke stand en Reuzenstoet voor haar rekening nemen. Ze is ook ondervoorzitter van sp.a

De andere districtscollegeleden zijn:

Marij Preneel (Groen): districtsschepen bevoegd voor Publiek Domein, Groenvoorziening, Afvalbeleid, Communicatie en wijkoverleg;

Omar Al Jattari (Groen): districtsschepen bevoegd voor Jeugd en Senioren;

Zohra Othman (PVDA +): districtsschepen bevoegd voor Begroting, Diversiteit en samenlevingsopbouw, Tewerkstelling en lokale economie, Markten en foren

Luc Moerkerke (Onafhankelijke): districtsschepen bevoegd voor Sport, Armoedebestrijding en Middenstand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio