OCMW werkt samen met bpost voor bevraging van 80-plussers

Postbode wordt manusje-van-alles

OCMW werkt samen met bpost voor bevraging van 80-plussers

Print
Nijlen - Het OCMW wil een beter zicht krijgen op de noden en eventuele problemen van 80'plussers die nog thuis wonen. Het OCMW werkt hiervoor samen met bpost.

De sociale dienst van het OCMW stelde een vragenlijst op waarmee voornamelijk gepeild wordt naar de kennis van en de nood aan dienstverlening. In eerste instantie kiest het OCMW ervoor om de oudere senioren te bevragen die niet in een woonzorgcentrum wonen of geen gezinshulp krijgen van OCMW. Zij krijgen bezoek van de postbode. Hij vult samen met de senioren een vragenlijst in.

Het OCMW gaat met dit project actief op zoek naar ouderen die informatie of hulp nodig hebben, onder welke vorm dan ook. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen uit de beoogde doelgroep deelnemen. Op deze manier weet het OCMW dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Deelname is uiteraard vrijblijvend. Van zodra het OCMW de vragenlijst verwerkt heeft, bezorgt de seniorenconsulente de senior alle nodige en gevraagde informatie van het Nijlense dienstverleningsaanbod. Indien gewenst, komt zij deze informatie ook persoonlijk bespreken tijdens een huisbezoek.

Alle 80-plussers ontvangen een brief die het bezoek van de postbode aankondigt. De bezoeken vinden plaats vanaf midden oktober tot eind mei.

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio