Stad strijdt mee tegen kinderarmoede

Print
Lier - Het schepencollege engageert zich om mee te strijden tegen kinderarmoede en de ‘Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede’ te ondertekenen.

Zo verbindt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) zich ertoe om ervoor te zorgen dat ook gezinnen uit kansarme wijken toegang hebben tot onderwijs en betaalbare kwaliteitszorg. Daarnaast belooft Lier om de arbeidsparticipatie van de ouders te ondersteunen, om financieel toegankelijke kinderopvang te voorzien, om de toegang voor kinderen tot een veilige en geschikte woning te vergemakkelijken en om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Specifiek voor dit laatste ondertekende de stad samen met de middelbare scholen recent nog het PLUS-project, een project dat het onderbreken van de schoolloopbaan moet tegengaan.

Momenteel wordt in Europa ongeveer één op de vier kinderen blootgesteld aan het risico op armoede. In België gaat het om één op de vijf, wat neerkomt op 400.000 kinderen die leven in een gezin onder de armoedegrens. Kinderarmoede blijkt in de eerste plaats een stedelijk fenomeen.

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio