Groen Lille vraagt subsidies voor houtkanten en hagen

De fractie Groen van Lille vroeg aan het CD&V-schepencollege om een subsidiereglement voor houtkanten, hagen en bomen uit te werken. De milieuraad buigt zich over dit voorstel.

Bart Van den Langenbergh

Groen vroeg op de gemeenteraad aandacht voor subsidies voor het aanplanten van houtkanten, hagen en bomen op landbouwgrond.

"De actie Behaag de Kempen kent een groeiend succes in onze gemeente, maar is enkel gericht op privé-personen", zei raadslid Luc De Backer (Groen). "Wie op het platteland woont, kan erover getuigen. 40 jaar geleden zag men overal bomenrijen, hagen en boskanten. Een landbouwer getuigt: nu kan ik vanop mijn erf drie kerktorens zien, dat was vroeger niet het geval. Overal zijn de karakteristieke weilandelementen verdwenen, een kaal landschap blijft over."

Burgemeester Paul Diels (CD&V) van Lille stelde voor om het voorstel eerst door de milieuraad te laten bespreken vooraleer hiervoor subsidies toe te kennen.

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio