Verkiezingen 2018 - Heist-op-den-Berg

Einsteincoalitie is een feit: maar liefst 5 (!) partijen besturen samen in Heist

De aartsmoeilijke coalitieonderhandelingen in Heist-op-den-Berg hebben eindelijk een meerderheid opgeleverd. De coalitie zal bestaan uit vijf partijen: CD&V, N-VA, PRO Heist, Open Vld en Groen. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Het gaat om de zogenaamde Einsteincoalitie, die door burgemeester Luc Vleugels (CD&V) werd bepleit. Jan Moons (N-VA) neemt na drie jaar het burgemeesterschap over van Luc Vleugels.

Bert Provoost

De vijf Heistse partijen gaan 65 dagen na de verkiezingen een formeel engagement aan om samen een bestuursakkoord uit te werken waarmee ze de volgende legislatuur Heist-op-den-Berg gaan besturen. "Het hoeft geen betoog dat dit geen eenvoudige uitdaging was en is. Er werd een concrete timing afgesproken om gezamenlijk te werken aan een bestuursakkoord, het is de bedoeling om nog tijdig rond te geraken om op 8 januari met de installatievergadering een college van burgemeester en schepenen aan te duiden.”

Jan Moons na drie jaar burgemeester

Er werd al overeengekomen dat het burgemeesterschap gedeeld zal worden. Luc Vleugels (CD&V) start en na drie jaar neemt Jan Moons (N-VA) over. “De kiezer heeft de kaarten geschud en gedeeld op een manier die het niet meteen makkelijk maakte. We nemen die uitdaging aan en zullen nu de kaarten oprapen om ermee aan de slag te gaan", reageert Moons.

De schepenambten zijn nog niet helemaal verdeeld. Wel is er een verdeelsleutel die rekening houdt met de verkiezingsresultaten van alle partijen. "De kleinere partijen zullen daarbij zelfs iets meer dan proportioneel vertegenwoordigd worden", aldus Vleugels.

De voorbije twee maanden werd er druk onderhandeld, maar konden de twee grote partijen (CD&V en N-VA) die elk tien zetels vertegenwoordigen geen meerderheid aan zich vinden. CD&V en PRO Heist vormden een blok, N-VA, Open Vld en Groen deden hetzelfde. De oplossing bestaat er nu in om met z'n allen samen te besturen. "Het moet vandaag de laatste keer zijn dat we over die blokken spreken. We zijn nu één ploeg", zei Moons.

De nieuwe bestuursformatie telt zo maar liefst 29 zetels op 35. Enkel ETA+ en Vlaams Belang zullen in de oppositie zitten. Door de brede coalitie zullen de partijen tevreden moeten zijn met een beperkt aantal mandaten. "Deze ruime coalitie is misschien moeilijker werkbaar, maar we zijn vastbesloten om er iets van te maken. We zullen een extra uitgebreid coalitieakkoord schrijven, zodat op voorhand duidelijk is wat we gaan realiseren", aldus Vleugels.

Einstein

De Einsteincoalitie dankt haar naam aan het feit dat Albert Einstein ooit zei dat als een probleem onoplosbaar lijkt, je dan moet proberen om het te overstijgen. Volgens burgemeester Luc Vleugels was zo'n grote coalitie een manier om dat te doen. In eerste instantie was er weinig tot geen animo voor het voorstel. Maar een akkoord bleef uit, zodat er weinig andere opties overbleven. "Ik ga het woord Einstein wel niet meer in de mond nemen. Ik heb die term gebruikt

De coalitie was een zware bevalling. Herlees hier nog eens de moeizame coalitievorming van de afgelopen weken, nagespeeld op ons 'Zwanenbord'.

Verkiezingsnieuws