Onverwachte klap voor nieuw zwembad: buurtbewoners houden plannen tegen

Een toekomstbeeld van het nieuwe zwembad. Foto: RR

Onverwachte klap voor nieuw zwembad: buurtbewoners houden plannen tegen

Print
Heist-op-den-Berg - Een aantal buurtbewoners van het toekomstige nieuwe zwembad in de Lostraat in Heist-op-den-Berg vraagt de vernietiging van de bouwvergunning op basis van procedurefouten van het Vlaamse Gewest. Deze juridische actie zorgt zo voor een onverwacht oponthoud van de bouw, die normaal de komende maanden zou starten. De bouw van het zwembad wordt zo mogelijk op de lange baan geschoven nu een procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen nodig is. Dat meldt de gemeente in een persbericht, dat woensdagavond om enkele minuten voor middernacht werd verstuurd.

De vooruitzichten waren nochtans veelbelovend, de bouw zou kortelings kunnen starten. "In november 2017 werd er door Ruimte Vlaanderen een vergunning afgeleverd aan Sportoase voor de bouw van het nieuwe zwembad aan de Lostraat. De vergunning is het eindresultaat van hard werk aan een mooi en functioneel zwembad, dat ruimtelijk zeer weloverwogen werd ingepast in de omgeving. Zowel de gemeente als Sportoase, de private partner van de gemeente, hebben er alles aan gedaan om hier een mooi project van te maken voor de inwoners van Heist", klinkt het. 

"De nodige gronden voor de bouw van het zwembad en de aanleg van het omliggende park werden ook al in der minne verworven. Een aantal omwonenden besloten helaas in beroep te gaan tegen deze beslissing en vragen de vernietiging van de bouwvergunning. Als reden voor de vernietiging roepen ze de onwettigheid van het ruimtelijk uitvoeringsplan in. Dit RUP ‘Sportpark Hof Van Riemen’ werd door de gemeente volgens de regels van de kunst opgemaakt. Maar er zou volgens de beroepers een procedurele fout zijn gemaakt door het Vlaamse Gewest met betrekking tot het milieu-effectenrapport."

"Deze beweerde fout zou te maken hebben met een verkeerde interpretatie van Europese regelgeving door de Vlaamse overheid waarvoor het Hof van Justitie het Vlaamse Gewest al heeft veroordeeld. Omwille van het arrest heeft het Vlaamse Gewest ondertussen het project MER-besluit aangepast. Het milieu-effectenrapport van het RUP ‘Sportpark Hof Van Riemen’ werd nog doorgevoerd in de overgangsperiode tussen de oude en de nieuwe wetgeving. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal nu moeten onderzoeken of de Vlaamse overheid in dit dossier voldoende rekening hield met de nieuwe wetgeving."

"Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat het Vlaamse Gewest deze toetsing zorgvuldig heeft uitgevoerd, maar ondertussen loopt ons project vertraging op. Dat is een heel spijtige zaak, want er werd door de verschillende administraties van de gemeente zeer intensief gewerkt aan een mooi landschapspark met een nieuw zwembad. Een zwembad dat heel erg nodig is, gelet op de staat van het oude zwembad en de grote behoefte aan zwemwater in de gemeente."

"Er wordt dan ook betreurd dat deze reactie van enkele omwonenden er gekomen is. Zowel het ruimtelijk uitvoeringsplan als het landschapsplan, dat speciaal voor deze omgeving werd opgemaakt, werd met veel respect en in samenspraak met de ruime buurt tijdens een participatietraject opgemaakt. De gemeente bekijkt hoe men ervoor kan zorgen dat het zwembad er op zo kort mogelijke termijn kan komen", klinkt het tot slot. 

Het persbericht werd woensdagavond verstuurd door gemeentesecretaris Hans Welters en werd mee ondertekend door Wendy Mortelmans van de sportdienst, burgemeester Luc Vleugels, sportschepen Nand Blauwens en Carl Verelst, voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeente Bedrijf. 

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio