© Joren De Weerdt

Gemeente verbrandt vingers aan dure Chirogrond

De onteigening van een grond voor het nieuwe Chirogebouw van Heist-Station heeft de gemeente onverwacht meer dan een miljoen euro gekost, bijna het driedubbele van wat vooropgesteld werd. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg beslist.

Bert Provoost

Ondertussen is het nieuwe gebouw al een tijd in gebruik. Maar de financiële kant van de onteigening van de grond was tot nu toe nog altijd niet uitgeklaard. De gemeente dacht het gebied te kunnen onteigenen voor zo’n 370.000 euro ofwel 16 euro per vierkante meter, een vergoeding die naar voor was geschoven in een officieel verslag van de ontvanger van de registratie. “Maar de gerechtsdeskundige van de vrederechter oordeelde daarna dat er maar liefst 42 euro per vierkante meter betaald moest worden. Tegen die beslissing zijn we in beroep gegaan als gemeente. Het verschil was namelijk bijzonder opmerkelijk, eens te meer omdat de huisvestingsmaatschappij onlangs nog gronden in Heist-Goor heeft aangekocht tegen een tarief dat vergelijkbaar is met die zestien euro per vierkante meter”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Van den Bruel (CD&V) uit.

Maar de beroepsprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg heeft de schade alleen maar doen oplopen, zo blijkt nu. “Er is opnieuw een gerechtsdeskundige aangesteld en die heeft de grondwaarde bepaald op 45 euro, wat dus nog meer is dan het vorige vonnis. In euro uitgedrukt komt dat dus neer op een bedrag van 1.052.000 euro dat de gemeente moet betalen”, aldus de schepen.

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio