Zoektocht naar meer parkings in Pijpelheide

Print
Heist-op-den-Berg - Telkens er iets te doen is in het Heistse kerkdorp Pijpelheide, is het zoeken naar een parkeerplaats. De gemeente wil dat euvel oplossen door op termijn voor meer parkeerplaatsen te zorgen. Aan de voormalige pastorie zijn alvast twaalf plaatsen afgewerkt.

“Bij het minste dat er iets te doen is in de parochiezaal, zijn er parkeerproblemen. Er is een goede oplossing nodig. De situatie sleept al jaren aan en dus moet er dringend iets aan gebeuren. Nu is er veel frustratie en parkeren veel mensen op plaatsen waar het niet mag omdat er nergens anders plaats is”, kloeg Jan Baestaens (ETA) in de jongste gemeenteraad. 

Schepen van Mobiliteit David Geerts (sp.a) erkent dat er een probleem is. “Het is geweten dat de parkeerdruk in Pijpelheide hoog is. Maar het is ook niet evident om dat op te lossen. Daarom wil ik vragen aan alle fracties om suggesties te doen in de adviesraad, misschien dat er dan nog meer ideeën naar voren komen.”

Het is de bedoeling dat er op termijn een herinrichting van Pijpelheide-centrum komt. “Die werkzaamheden komen er normaal volgende legislatuur. Er moet nog een akkoord gevonden worden voor twee onteigeningen zodat er ruimte komt om aan het kruispunt met de N10, Schrieksesteenweg en Pijpelstraat een rotonde aan te leggen”, aldus Geerts. “De bovengrondse wijzigingen zullen samen uitgevoerd worden met rioleringswerkzaamheden, want er komt een nieuwe collector ondergronds. Op dat moment zullen wij een grondige oplossing kunnen uitwerken voor het tekort aan parkeerplaatsen.”

Ondertussen is het woonproject in de oude pastorie aan de Schrieksesteenweg zo goed als klaar. Na vijftien jaar leegstand zal het gebouw de komende weken weer bewoond worden. In het project zijn twaalf openbare parkings inbegrepen. 

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio