Geschrapte premie verschijnt onder andere vorm

Het OCMW heeft een opvolger klaar voor de in 2014 afgeschafte mantelzorgpremie. Al zijn er aan de zogenaamde thuiszorgondersteuning wel andere voorwaarden verbonden.

Bert Provoost

Bij de afschaffing van de mantelzorgpremie ontstond een storm van protest. Het bedrag van 30 euro per maand werd uitgekeerd aan mensen die voor een zorgbehoevende persoon in hun thuisomgeving zorgden. CM en Ziekenzorg verzamelden zelfs zo’n 2500 handtekeningen in om de besparingsmaatregel ongedaan te maken.

Nu is er een alternatief uitgewerkt. “We starten nu met thuiszorgondersteuning. Personen die recht hebben op een Vlaamse Zorgverzekering en toch nog dag en nacht thuis verblijven, hebben nu recht op een jaarlijks bedrag van 100 euro”, zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Noten (CD&V).

“Het grootste verschil met de mantelzorgpremie is dat dit bedrag nu naar de zorgbehoevende gaat en niet naar de mantelzorger. Ouderen die toch nog thuis wonen hebben vaak hoge kosten voor allerlei diensten en verzorging aan huis. Dit bedrag kan daar een beetje bij helpen. Op die manier stimuleren we het langer thuis blijven. Als mensen met minder centen sneller naar een rusthuis gaan, moet het OCMW trouwens ook bijpassen en dan kost het de gemeenschap nog meer geld”, verduidelijkt Van Noten de achterliggende gedachte.

De mantelzorgpremie lag met dertig euro per maand in plaats van nu honderd euro per jaar wel hoger. “Maar nu zullen er meer mensen in aanmerking komen. We schatten dat het om zo’n duizend Heistenaars gaat. In totaal zal er dus wellicht een gelijkaardig bedrag worden uitgegeven.”Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio