Regels rond inzet vrijwillige security op evenementen in Herselt en Hulshout

Genrebeeld security. Foto: Wim Conings in Manchester

Regels rond inzet vrijwillige security op evenementen in Herselt en Hulshout

Print
Hulshout / Herselt - Organiseer jij een evenement in Hulshout en/of Herselt en wil je vrijwillige security inschakelen? Hou dan rekening met de volgende regels ter zake.

Advies en goedkeuring

Vrijwillige security betreft een natuurlijk persoon die door een niet-vergunningsplichtige interne bewakingsdienst wordt ingezet. Deze persoon heeft geen opleiding genoten. De personen die zich aanbieden dienen een goedkeuring te krijgen voor het uitvoeren van deze bewakingsdienst. Dit gebeurt aan de hand van een advies van de korpschef van de zone Zuiderkempen. De burgemeester geeft vervolgens de individuele toestemming voor de opgegeven vrijwilligers.

Verenigingen

Verenigingen die een vrijwillige security willen inschakelen nemen contact op met de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. Bij de gemeentelijke diensten kan men een aanvraagformulier krijgen voor het inzetten van vrijwillige security. Hierop staan alle, voor de politiediensten, nuttige inlichtingen betreffende de organisatie van het evenement (vereniging, plaats, datum, uren…). Dit document wordt volledig ingevuld en onderaan getekend en gedateerd door de verantwoordelijke van de organisatie.

Kandidaat-vrijwilliger

Per vrijwiliger dient er een fiche ‘persoonscontrole’ worden ingevuld. Op deze fiche staat de, voor de politiediensten, informatie betreffende de kandidaat-vrijwilliger. Dit document wordt door de vrijwilliger volledig ingevuld en ondertekend, met uitzondering van het controlevak voor politiediensten. Elke vrijwilliger moet zelf een bewijs van goed gedrag en zeden aanvragen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats.

Timing

De documenten worden gebundeld door de organisatie en volledig ingevuld bezorgd aan de politiediensten, ten laatste 30 dagen voor de aanvang van het evenement.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio