© epa

Gemeente en bewoners gaan strijd aan met CO2

Twintig procent minder CO2-uitstoot realiseren door minder energie te verbruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. Dat is het engagement dat het Hulshoutse gemeentebestuur recent is aangegaan in het kader van het Burgemeestersconvenant en Kempen2020, een intergemeentelijk streekproject.

De Hulshoutse gemeenteraad keurde een tijdje geleden een energie- en klimaatactieplan goed. Belangrijke doelstelling is de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen tegen 2020. Referentiejaar voor Hulshout is 2011. Deze nulmeting brengt de CO2-uitstoot van de verschillende sectoren in de gemeente in kaart. In Hulshout werd in het nuljaar 36.006 ton CO2 uitgestoten.

Huishoudens

De huishoudens zijn verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de gemeentelijke CO2-uitstoot. 20,09 procent van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan industrie. Particulier en commercieel vervoer nemen 11,40 procent voor hun rekening. Van de totale uitstoot van het wegverkeer is het openbaar vervoer voor 0,84 procent verantwoordelijk. 10,43 procent van de CO2-uitstoot is toe te schrijven aan de tertiaire sector (kantoren, handelszaken, horeca, zorgsector...). Openbare verlichting en de werking van de gemeentelijke diensten vertegenwoordigen 2,78 procent.

CO2 is het belangrijkste broeikasgas en ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen. CO2 besparen betekent dus energie besparen, wat finaal neerkomt op kosten besparen.Voor de realisatie van de doelstellingen werkt het bestuur samen met IOK, de provincie, distributienetbeheerders, VITO en de bewoners.

Isoleren

In vergelijking met een gemiddelde Kempische gemeente is het aandeel van de huishoudens en woningen in Hulshout groter, wat een stimulans kan zijn voor een verbetering van de woningisolatie. De aandelen particulier en commercieel vervoer, landbouw en industrie zijn kleiner dan in de gemiddelde Kempische gemeente.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio