© Alain Trappeniers

Vervuiler betaalt ook voor ophaling grof vuil aan huis

De Herseltse gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat de ophaling van grof vuil aan huis belast. De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2015.

Alain Trappeniers

Het Herseltse bestuur heeft begin dit jaar de exploitatie van het gemeentelijke containerpark overgedragen aan de intercommunale IOK. Gelijktijdig met de overdracht werd ook het Diftar-systeem ingevoerd. Met dit systeem betaalt de vervuiler per kilogram restafval dat hij/zij produceert.

Omdat de ophaling van grof vuil aan huis nog altijd in het aanbod zit, wil het bestuur deze fracties ook belasten conform de Diftar-tarieven. In concreto betaalt de vervuiler een eenmalige voorrijtaks van 15 euro. Daar bovenop komt dan nog eens een vergoeding van 0,22 euro per kilogram opgehaald grof vuil.

De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2015. Klanten zullen een factuur tthuis opgestuurd krijgen. Indien er geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar onderzoek zal het dossier worden overgemaakt aan de hogere overheid. De nieuwe regeling geldt tot eind 2018.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio