Medische regularisatie illegalen wordt moeilijker

Vandaag, woensdag, keurt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een nieuwe wet goed waardoor de medische regularisatie van illegalen iets moeilijker wordt.

ikerremans

Tot einde juli 2010 vroegen dit jaar al 3.484 illegalen een verblijfsvergunning in België aan om medische redenen. En tot diezelfde datum kregen 843 illegalen zo’n vergunning. In heel 2009 waren de cijfers: 8.575 aanvragen, 754 regularisaties (of amper 8%).

Zo’n regularisatie kan als de patiënten aan een ernstige, levensbedreigende ziekte lijden die in hun herkomstland niet kan worden behandeld. De vermeende misbruiken van dokter K. en nog vier andere dokters tonen aan dat regularisatie om medische redenen te makkelijk is. In 2009 was één op de acht aanvragen wellicht frauduleus. Dat cijfer spreekt boekdelen.

Strenger en soepeler

Vandaag verstrengt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de wet. Volksvertegenwoordigster Nahima Lanjri (CD&V): “In de toekomst zal op het medisch getuigschrift dat de illegaal indient, moeten staan wat zijn ziekte is, hoe ernstig ze is en welke behandeling noodzakelijk is. Nu moet dat niet, nu volstaat een attest van de huisarts. Daardoor kunnen deze illegalen in de opvangcentra verblijven tot de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hun dossier heeft onderzocht en dat is al gauw een paar maanden extra. En daardoor geraken die opvangcentra natuurlijk overvol.”

Bovendien wordt uitzetting van illegalen die niét geregulariseerd worden, iets gemakkelijker. “Nu wordt de beslissing die DVZ neemt nog opgestuurd naar het gemeentebestuur van de plaats waar de illegaal verblijft. Die moet ze op haar beurt aan de illegaal bezorgen. Dat kan al gauw enkele maanden duren. In de toekomst gaat die beslissing gewoon per aangetekende brief naar de illegaal zelf.”

De wet wordt aan de andere kant ook soepeler. Lanjri: “Vroeger moest de illegaal een identiteitsbewijs hebben om zijn aanvraag te kunnen indienen. Maar dat vond het Grondwettelijk Hof discriminerend. In de toekomst mag ieder document waarvan de waarachtigheid niet ter discussie kan worden gesteld - zoals een huwelijksboekje, een rijbewijs of een militair zakboekje - , dienen om de identiteit te bewijzen.”

Meer informatie over de misbruiken bij medische regularisaties vindt u in de bespreking van het jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken op de expertensite van John De Wit

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio