Bisschop Harpigny wil meldingsplicht voor seksueel misbruik

De Doornikse bisschop Guy Harpigny wil een meldingsplicht voor bisschoppen en priesters die iets vernemen over seksueel misbruik van minderjarigen. “Bisschoppen zouden zeker zo’n meldingsplicht moeten hebben als ze iets dergelijks horen van hun pastoors, want tussen bisschoppen en hun pastoors is er geen biechtgeheim. Want het biechtgeheim blijft absoluut, hoewel het Vaticaan erover denkt om dit te herzien."

ikerremans

Deze – voor een bisschop spectaculaire - uitspraak deed Harpigny zopas in de Kamercommissie Seksueel Misbruik, waar hij werd gehoord omdat hij de opvolger is van de Gentenaar Arthur Luysterman. Hij is de huidige “bisschop-referent” voor pedofilie.

Een bisschop-referent is binnen de bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor de opvolging van pedofilie in de Kerk. Harpigny is dat voor Franstalig België sinds halverwege 2007. Eerder pleitte de Leuvense professor Kerkelijk Recht Luc De Fleurquin voor een meldingsplicht voor priesters die seksueel misbruik van minderjarigen vernemen. Het systeem bestaat al in Frankrijk.

Lees ook: Kamercommissie Misbruik: Luysterman had 9 pedofiliezaken in 12 jaar

Vervolging

Uit de hoorzitting bleek verder dat Harpigny sinds hij in 2003 bisschop van Doornik werd, twee ernstige zaken van seksueel misbruik op het moment zelf te verwerken kreeg. Ze werden allebei naar het gerecht gestuurd en de betrokkenen in een abdij gestopt.

Harpigny voegde er aan toe dat sinds begin 2010 nog elf slachtoffers hem brieven stuurden over zaken die al teruggaan tot de jaren veertig van vorige eeuw. Hij kreeg bovendien nog zes brieven binnen in zijn functie als “bisschop-referent” voor pedofilie.

De Doornikse bisschop vertelde dat àlle priesters die seksueel misbruik pleegden en die bij de bisschoppen bekend zijn, vervolgd zullen worden op basis van het Kerkelijk Recht, ongeacht hoe oud ze zijn.

Schadevergoeding

Harpigny schetste de geschiedenis van de Commissie-Halsberghe, die binnen de Kerk tussen 2000 en 2009 de bisschoppen moest adviseren over seksueel misbruik. Die Commissie liep – volgens Harpigny - stuk op het eigenzinnige gedrag van haar voorzitster, ere-magistrate Godelieve Halsberghe, die absoluut schadevergoedingen wilde uitbetalen aan de slachtoffers.

De bisschoppen hadden in november 2007 over dit onderwerp een advies gevraagd aan enkele deskundigen, onder wie professor Matthias Storme (Universiteit Antwerpen). Die zegden dat de Commissie-Halsberghe “de aanvankelijke statuten niet meer naleefde en haar boekje te buiten ging”. Ze was geëvolueerd van een adviescommissie naar een soort onderzoekscommissie. Volgens de deskundigen kan de Kerk bovendien geen schadevergoedingen uitbetalen namens foute priesters omdat bisschoppen juridisch niet aansprakelijk zijn voor foute gedragingen van hun pastoors. Een schadevergoeding zou bovendien de slachtoffers niet noodzakelijk helpen en zou de indruk van een schuldbekentenis wekken.

Halsberghe wilde echter haar visie niet herzien, ze wilde eerder het mandaat van de Commissie-Halsberghe veranderen. De relaties met de bisschoppen verslechterden, de bisschoppen wilden haar mandaat niet meer verlengen, maar zij wilde voortdoen. Halsberghe wilde de nog resterende dossiers zelfs niet teruggeven en uiteindelijk werd Halsberghe vervangen door Adriaenssens.

Harpigny sprak zich persoonlijk echter wél uit voor “een of andere vorm van schadevergoeding voor de slachtoffers, maar de bisschoppen zelf kunnen dat niet uit eigen zak betalen. Er moet bestudeerd worden hoe dat binnen de Belgische wetgeving zou kunnen”.

Leed slachtoffers

Harpigny zei verder dat de Kerk nu een deontologische code uitwerkt voor pastorale werkers. Ook werkt ze aan een protocol om klachten van slachtoffers af te handelen, zodat in alle openheid geweten is wie wat mag doen. En er komt ook een betere screening van wie pastoraal werk wil doen.

De bisschop-referent zegde tenslotte dat hij nog niet lang geleden een ontmoeting had met Rik Devillé van de groep “Mensenrechten in de Kerk”. Devillé vroeg hem of alle bisschoppen niet een volle dag slachtoffers zouden willen aanhoren om zo te weten wat hun leed is. "Een aantal bisschoppen wilde dat niet doen omdat ze vreesden dat dit niet uit de publiciteit kon worden gehouden. Wel ging de Antwerpse bisschop Johan Bonny naar een bijeenkomst van de groep Mensenrechten in de Kerk."

JDW

MEER OVER Guy Harpigny