Witte rook voor Nieuw-Kontich

De bewoners van de wijk Nieuw-Kontich kunnen op hun beide oren slapen: onderzoek heeft uitgewezen dat met de bodem van hun woonbuurt niets aan de hand is.

jrosquin

Half oktober liet de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een gespecialiseerd bureau op 25 plaatsen in de wijk Nieuw-Kontich een bodemstaal nemen. Het onderzoek kwam er na overleg met de gemeente Kontich, dat graag duidelijkheid wilde over de kwaliteit van de grond waarmee de wijk begin jaren zestig bouwrijp is gemaakt.

De bewoners van Dries, Ganzenbollaan, Steenakker, Beeklaan, Graaf de Ribeaucourtlaan, Bosveldlaan en Ooststatiestraat reageerden verdeeld op de brief waarmee OVAM hen over de ‘screening’ van de bodem inlichtte. Sommigen vonden dat op elk perceel een bodemstaal moest worden genomen, anderen zagen het onderzoek met vertrouwen tegemoet omdat het voor eens en voor altijd zekerheid zou brengen.

Licht verhoogd

Uit de analyse van de stalen blijkt nu dat zij het bij het rechte eind hebben. “Alle stalen zijn volledig geanalyseerd op de meest voorkomende oorzaken van bodemverontreiniging. In negen stalen zijn slechts licht verhoogde concentraties van zware metalen en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen aangetroffen”, geeft OVAM-woordvoerder Jan Verheyen aan.

Deze zogenaamde PAK’s ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse materialen die koolstof bevatten en worden kankerverwekkende eigenschappen toegedicht.

“De vastgestelde waarden komen niet eens in de buurt van de normen die worden gehanteerd om de noodzaak aan een bodemsanering te bepalen. Verdere maatregelen in Nieuw-Kontich zijn dus niet nodig en het onderzoek kan nu worden afgesloten”, duidt Jan Verheyen.

“Dit resultaat lag misschien wel in de lijn van de verwachtingen. Maar het is nu eenmaal beter om op veilig te spelen dan achteraf orde op zaken te moeten stellen.”

Begin deze week mogen de bewoners van Nieuw-Kontich een brief met de bevestiging van de resultaten in hun bus verwachten. De bewoners van drie andere Kontichse buurten aan de Pierstraat, Cornelius Verhulstlaan en Staf Van Elzenlaan, waar OVAM midden vorige maand eveneens bodemstalen liet nemen, moeten tot het najaar van 2011 wachten op duidelijkheid.

Uit eerdere onderzoeken weet OVAM al dat op die plaatsen de bodemsaneringsnormen wel worden overschreden. Het onderzoek moet nu uitmaken of sanering dan wel andere maatregelen er al dan niet nodig zijn.

Jan Van de Poel

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio