Eerste rapport over onverdraagzaamheid tegen christenen in Europa

Eerste rapport over onverdraagzaamheid tegen christenen in Europa

Eerste rapport over onverdraagzaamheid tegen christenen in Europa

Print
"Verschillende Europese landen ontzeggen christenen het recht op vrije meningsuiting en gewetensvrijheid. Vooral in de publieke sector en overheidsdiensten staat godsdienstvrijheid steeds sterker onder druk. Christelijke symbolen worden verwijderd, christenen moeten opboksen tegen vooroordelen of ze worden sociaal achtergesteld, belachelijk gemaakt of uitgesloten bij promotie."

Dat zegt directeur Gudrun Kugler ter gelegenheid van het eerste verslag van haar Europees Observatorium voor onverdraagzaamheid en discriminatie van christenen. Volgens Kugler is een betere bewustwording van deze problemen een eerste, belangrijke stap om het tij te keren.

Doelwit

Volgens Europees parlementslid Mario Mauro bewijzen de talrijke voorbeelden uit het rapport dat christenen niet alleen gediscrimineerd worden indien zij een minderheid zijn. Soms zijn zij een gewild doelwit van discriminatie door de afkeer van sommigen voor het christendom.

Mauro pleit voor een uitbreiding van het recht op gewetensbezwaren, waardoor christenen bijvoorbeeld niet langer kunnen gedwongen worden om medische handelingen te stellen die onverzoenbaar zijn met hun geweten.

.

Nu in het nieuws