Fiscus zorgt voor iets hoger nettoloon

Vanaf 2011 krijgen we maandelijks iets meer nettoloon. Dat is het gevolg van een andere berekening van de federale jobkorting.

jvangeyte

Zelfstandigen moeten zelf een voorafbetaling van belastingen doen. Dat betekent dat ze op het geld dat ze dit jaar verdienen nu al belastingen moeten betalen. Volgend jaar volgt dan de eindafrekening. Hebben ze te veel betaald, krijgen ze geld terug. Betaalden ze te weinig vooraf, dan moeten ze bijstorten.

Bij loontrekkenden wordt die voorafbetaling gedaan door de werkgever. Die houdt maandelijks bedrijfsvoorheffing in, die hij vervolgens aan de fiscus doorstort.

Beroepskosten

Bij die voorafbetaling wordt rekening gehouden met het bruto-inkomen en met beroepskosten. Kosten die men maakt om zijn inkomten te verwerven, mogen immers worden afgetrokken. Daardoor zakt de belasting die men moet betalen.

Een tijd geleden werden de forfaitaire beroepskosten verhoogd. Dat is het bedrag dat de fiscus automatisch toekent voor beroepskosten aan mensen die hun eigen kosten niet bewijzen. Dit werd evenwel niet meteen meegerekend in de bedrijfsvoorheffing. Daardoor betaalden we te veel bedrijfsvoorheffing.

Om hieraan toch een beetje tegemoet te komen, voerde de federale overheid de jobkorting in. Tot nu gebeurde die verrekening in één keer, bijna steeds in de maand mei. Zo werd bij 3,7 miljoen werknemers dit jaar in die maand gemiddeld 88 euro minder voorheffing ingehouden.

Vanaf 2011 wordt dat bedrag gespreid over alle maanden. Het voordeel zal nu rechtstreeks in de schalen van de bedrijfsvoorheffing worden doorgerekend, wat leidt tot een hoger nettoloon.

JVG

Nu in het nieuws