Partij Vlott van Hugo Coveliers op sterven na dood

Partij Vlott van Hugo Coveliers op sterven na dood

Partij Vlott van Hugo Coveliers op sterven na dood

Print
Hugo Coveliers heeft de dagelijkse leiding van zijn beweging Vlott overgedragen aan OCMW-raadslid Hendrik Boonen. Maar dat is niet naar de zin van alle mandatarissen.

“Ik verneem via de pers dat Vlott een nieuwe voorzitter heeft”, zegt een verwonderde Bob Massart, districtsraadslid voor Vlott in Berchem. “Ik kan me niet herinneren dat Hendrik Boonen op een ledenvergadering verkozen is.”

STANDPUNT: De erfenis van Hugo Coveliers

Hallo Hugo Coveliers, geestelijke vader van Vlott? “Ik ga me niet meer bezighouden met het dagelijks bestuur van de beweging. Wel blijf ik nog lid van de gemeenteraad, omdat ik dat aan onze leden heb beloofd. Voorlopig neemt Hendrik Boonen de leiding over. Er is enige wanorde ontstaan, onder meer in het innen van de lidgelden. Het bestuur functioneert ook niet meer zoals het zou moeten. Boonen gaat nu proberen om de zaken weer op poten te zetten.”

Loopt de satelliet van het Vlaams Belang op haar laatste benen? “Op 17 december roepen we een vergadering samen en dan proberen we een nieuw bestuur samen te stellen”, zegt Hendrik Boonen.

“Ik kan Bob Massart geruststellen: dit is een overgangsregeling, geen machtsgreep. Maar onze organisatie was op sterven na dood, er moest iets gebeuren. We hebben enkele honderden leden, maar daarvan zijn er te weinig actief. Ik geef mezelf een jaar om Vlott weer op de sporen te krijgen.”

“Als Bob Massart of iemand anders zich geroepen voelt om de kar te trekken, dan mag hij dat volgende week komen zeggen”, besluit Boonen.

Lex Moolenaar