Advocaten vallen uit tegen Walter Van Steenbrugge

Advocaten vallen uit tegen Walter Van Steenbrugge

Advocaten vallen uit tegen Walter Van Steenbrugge

Print
In de Kamercommissie Seksueel Misbruik hekelde advocaat Pierre Chomé achter gesloten deuren de praktijken van Walter Van Steenbrugge (foto). Dat zeggen meerdere onafhankelijke bronnen.

Chomé pikte het niet dat Van Steenbrugge allerhande cliënten van overal in het land gaat ronselen om zich in Brussel bij onderzoeksrechter De Troy burgerlijke partij te stellen.

"Deze klachten waren in behandeling bij de plaatselijke parketten. Nu komen ze in een mammoetdossier, waar ze misschien zullen verdrinken in de rest. Of misschien komt er van het hele dossier-Kelk wel helemaal niets meer terecht. De slachtoffers hebben geen baat bij dit systeem", aldus Chomé, die suggereerde dat hij namens meerdere advocaten sprak.

Volgens Chomé, die zelf een aantal slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk verdedigt, is het trouwens niet zeker dat die klachten bij De Troy gaan blijven. Mogelijk moeten ze via allerlei procedures worden teruggezonden naar hun parket van herkomst. Eerder al hadden de federale procureur Johan Delmulle en de Gentse procureur-generaal Frank Schins deze kritiek geuit.

Lees ook: de expertenpagina van John De Wit.

Meer informatie over de eerdere hoorzittingen vindt U op
Advocaten tegen verlenging verjaringstermijn seksueel misbruik

JDW

.

Nu in het nieuws